Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Kinderkoor Kaboem

Kaboem is het enthousiaste kinderkoor op MAAK voor kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar.
Kaboem staat voor spelenderwijs in een koor leren zingen!

Een gezond stemgebruik, ontwikkelen van het muzikaal gehoor, gevoel voor ritme en melodie, een goede zanghouding, expressief zingen, ontwikkeling van het geheugen, bewust leren luisteren naar mekaar: dit alles komt aan bod tijdens het uurtje actief zingen. We zingen eenvoudige liederen in het Nederlands, maar dagen de kinderen ook uit door in andere talen te zingen.

Elk kind is welkom en kan zijn/haar zangtalent helemaal ontplooien in een veilige en stimulerende context.

Repetities gaan door elke woensdag in MAAK, Van Steenestraat 9, 8300 Knokke-Heist. Kinderen van het eerste en tweede leerjaar zingen van 14u tot 15u (= MuzeDoze Kaboem); kinderen van het derde en vierde leerjaar repeteren van 16.30u tot 17.30u (= Kaboem).

 

Hoe ziet het lessenpakket er uit?

Kinderen van het eerste leerjaar: volgen 1 uur MuzeDoze Kaboem. Dit is een atelier muziekinitiatie waar zingen een belangrijke plaats inneemt.

Kinderen van het tweede leerjaar: volgen 1 uur MuzeDoze Kaboem en mogen ook al een instrumentles kiezen. Ook ‘zang’ kan je instrument zijn.

Kinderen van het derde en vierde leerjaar: volgen 2 uur muziekatelier, 1 uur instrument en 1 uur Kaboem. Ook ‘zang’ kan je instrument zijn.

Na verloop van tijd stromen de kinderen door naar jeugdkoor Rondinella.

Moet je voor Kaboem thuis studeren? NEEN ! Zangplezier gegarandeerd ! Meer info bij de dirigente hilde.vancleemput@maakknokkeheist.be of telefonisch op 050 630 850.