Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Specialisatie

Leerlingenprofiel en toelatingsvoorwaarden

Wil je je verbreden/verdiepen in je vakgebied, met het oog op geïndividualiseerd kunstenaarschap, eventueel gekoppeld aan een doorstroming naar het hoger kunstonderwijs? Dan heeft MAAK met de specialisatiegraad een oplossing op jouw maat!

Specialisatie is mogelijk vanaf graad 4.2. Je kan toegelaten worden tot de studierichting specialisatie nadat een gemotiveerde aanvraag specialisatie werd behandeld door de directeur en de vakleerkracht(en).

Urenpakket

Als leerling specialisatie heb je twee opties:

- je volgt je 2 uur extra les tijdens je opleiding in 4.2 en 4.3 (wat neerkomt op in totaal 4 lestijden per week);

- je volgt na het afronden van je opleiding nog twee bijkomende specialisatiejaren (met per schooljaar 2 lestijden per week).

Inhoud en leerdoelen/evaluatie

De nadruk bij specialisatie ligt op verzelfstandiging van de kunstenaar. Je houdt een portfolio bij van je artistieke proces en studeert af met een project dat volledig zelfstandig is uitgewerkt.

Alle info bij de adjunct podiumkunsten!