Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Statistieken Burgerzaken 2018

Hierbij vindt u de statistische gegevens van de dienst Burgerzaken voor het voorbije jaar 2018.

Voor het eerst worden in één document zowel de statistieken van het bevolkings- en vreemdelingenregister als de statistieken van de registers van burgerlijke stand verzameld. Door het samenvoegen van deze twee registers zal u soms een licht verschil opmerken. Dit is mogelijk omdat een inschrijving in de registers van burgerlijke stand niet onmiddellijk en terzelfdertijd resulteert in een inschrijving in het bevolkingsregister.

De maatschappij is voortdurend in beweging. Vroeger werd in het geven van bevolkingscijfers steeds een onderverdeling gemaakt in vier leeftijdscategorieën. Vermits de pensioenleeftijd steeds later ingaat, vinden we het ook normaal om niet alleen 60-plussers aan te duiden maar zeker het percentage 65-plussers. De actieve bevolking breidt immers uit tot die leeftijd en soms zelfs iets later. We vinden het ook belangrijk cijfers te geven van wat voor ons de meest plausibele actieve bevolking is, namelijk 25 tot 65 jaar.

Bij de senioren maken we ook een onderscheid. Het lijkt ons belangrijk om verdere beleidsplannen uit te werken om ook het cijfer van 80-, 90-, 100-jarigen te kennen.

Bij verhuizingen van en naar onze gemeente merken we dat de meeste verhuisbewegingen (mutaties) gebeuren binnen West-Vlaanderen. Er is een groot percentage verhuizingen naar Knokke-Heist en ook van Knokke-Heist naar andere West-Vlaamse gemeentes. Dit kan een belangrijk cijfer zijn voor het verdere woonbeleid in onze gemeente.

Ook belangrijk voor de inschatting van het werk van de wijkdiensten is dat er in totaal een grote 4000 mensen verhuizen naar of binnen onze gemeente. Al deze gezinnen worden bezocht door de wijkinspecteurs.

Daarnaast bundelen we voor het eerst cijfers in dit document van akten van burgerlijke stand van geboorten, huwelijken, overlijdens en nationaliteitswijzigingen.

Bedoeling is om ook naar de toekomst toe al deze cijfers/demografische gegevens te verzamelen zodat deze kunnen dienen als basis voor het opmaken en eventueel aanpassen van beleidsplanning binnen de gemeente Knokke-Heist.