Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Statistieken burgerzaken 2020

In bovenstaand document vind je de statistische gegevens van de dienst Burgerzaken voor het voorbije jaar 2020.

In één document vind je zowel de statistieken van het bevolkings- en vreemdelingenregister als de statistieken van de registers van burgerlijke stand.

Het algemeen bevolkingscijfers is iets lager dan vorig jaar. Het verschil is verwaarloosbaar. Ook de cijfers van inwoners per deelgemeente blijven omzeggens gelijk. Deelgemeentes Heist en Ramskapelle stijgen langzaam ten nadele van de deelgemeente Knokke. Ook het aantal 65-plussers stijgt gestadig. Daartegenover stellen we vast dat de leeftijdsgroep 25-65 jaar (= actieve bevolking) de 50% nadert. Daarnaast gaat de leeftijdsgroep 0 tot 5 jaar in stijgende lijn en dit dankzij het stijgende aantal geboorten van nieuwe Knokke-Heistenaartjes (2020: + 30 in vergelijking met voorgaande jaar). De babyboom is ook voelbaar in onze gemeente, dit wellicht ook dankzij de woonprojecten die inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen.

Van de 17.000 gezinnen is 43% een alleenstaande en nog eens 43 % zijn gezinnen zonder minderjarige kinderen. Jongeren blijven ook steeds langer thuis wonen en vliegen pas op oudere leeftijd uit het nest. Slechts 13% van onze gezinnen bevat minderjarige kinderen. 75% van de mama’s die bevallen zijn tussen 25 en 35 jaar oud.

Bij de buitenlanders merken we dat de groep Europeanen gestadig stijgt. Roemenen zijn koplopers gevolgd door Nederlanders.

Er is een groot percentage verhuizingen naar Knokke-Heist en ook van Knokke-Heist naar andere West-Vlaamse gemeentes. Op jaarbasis zijn er ongeveer 4000 mensen die verhuizen naar of binnen onze gemeente.

Bij de cijfers van burgerlijke stand merken we dat het aantal geboorten lichtjes stijgt. Het verschil tussen het aantal huwelijken en echtscheidingen per jaar wordt steeds kleiner. Het aantal overlijdens van Knokke-Heistenaars is slechts lichtjes gestegen. En het aantal begrafenissen op onze begraafplaats stagneert. Veel nabestaanden kiezen tegenwoordig voor thuisbewaring.