Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Subsidie voor de vorming van trainers of begeleiders

Omschrijving

Volgt u een trainers- of begeleidersvorming, dan kan u een subsidie krijgen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Meer info?