Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sportdienst

Om meer mensen aan te zetten om meer aan sport te doen ondersteunt de Sportdienst het sportverenigingsleven, bouwt de sportinfrastructuur uit (zwembad, sportcomplex in Westkapelle, wijksportpleinen; uitbreiding, verbetering en renovatie van bestaande stadions en centra) en beheert die, biedt faciliteiten aan privé-sportcentra.

Het Team Administratie en onthaal staat in voor de reservaties van de verschillende sportcentra, sportclubs en individuen. Hiernaast staan deze mensen in voor de subsidiëring,  verzekeringen, bestellingen, boekhouding, kadervorming, concessieovereenkomsten, informatie en documentatie alsook de personeelsadministratie. Er is een subsidiersysteem voor erkende clubs (raadpleegbaar op de website)

Het Promotieteam   legt  jaarlijks een sportpromotieplan voor aan de Raad van Bestuur vzw Sportcentrum en  na  advies van de Sportraad  en realiseert dit plan vervolgens . Het team geeft ook informatie ( website , folfers en Vrijetijdsagenda), voert sensibiliseringsacties (sportanimatie: eigen producties, coproducties en steun aan privé-organisaties) en verzorgt opleiding van (potentiële) sporters (de Sportacademie voor jongeren;  sportkampen,  opleiding voor volwassenen; senioren) en sportkaderleden.

Het Exploitatieteam is belast met  het dagdagelijks beheer van zalen en velden aan clubs  organisaties en individuelen , het toezicht op en het onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur, de controle van het geprivatiseerd onderhoud en van het onderhoud door andere gemeentediensten. Deze mensen staan 363 op 365 ter beschikking en dit 15,5 uur per dag (11,5 op zondag).