Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Echtscheiding

De rechtbank van eerste aanleg spreekt een echtscheiding of scheiding van tafel en bed uit. Na het verstrijken van de termijn van beroep is ze van kracht. De griffier stuurt een uittreksel van het vonnis of arrest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Binnen een maand na ontvangst wordt het overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De overschrijving gebeurt in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken.

Van een huwelijk dat in het buitenland werd afgesloten, wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Brussel. De dienst Burgerzaken nodigt jou vervolgens uit om jouw identiteitskaart te laten aanpassen.

Er zijn drie vormen van echtscheiding:

  • De echtscheiding op grond van bepaalde feiten die door de wet bepaald zijn. Het gaat om overspel, grove belediging, gewelddaden en mishandelingen. Geen andere feiten kunnen worden ingeroepen.
  • De echtscheiding na feitelijke scheiding. Wanneer de echtgenoten meer dan één jaar feitelijk gescheiden leven.
  • De echtscheiding door onderlinge toestemming: het is voldoende dat de echtgenoten beiden akkoord zijn om uit de echt te scheiden en dat zij voorafgaandelijk een overeenkomst sluiten over alle gevolgen van de echtscheiding (kinderen, onderhoudsgeld, goederen).