Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Echtscheiding

De rechtbank van eerste aanleg spreekt een echtscheiding of scheiding van tafel en bed uit. Na het verstrijken van de termijn van beroep is ze van kracht. De griffier voert de echtscheiding in in de DABS (Database Aktes Burgerlijke Stand) waarbij automatisch een melding van echtscheiding geplaatst wordt op de huwelijksakte. Er kan voor echtscheidingen geen akte van echtscheiding meer worden afgeleverd, de huwelijksakte met melding van echtscheiding is bewijskrachtig.

Van een huwelijk dat in het buitenland werd afgesloten, wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Brussel.

Er zijn twee vormen van echtscheiding:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming: het is voldoende dat de echtgenoten beiden akkoord zijn om uit de echt te scheiden en dat zij voorafgaandelijk een overeenkomst sluiten over alle gevolgen van de echtscheiding (kinderen, onderhoudsgeld, goederen).
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: de echtgenoten bereiken geen akkoord over de scheiding.