Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Omschrijving

Als je gaat trouwen en je deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvang je een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen. Je kan het aanvraagformulier verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.

Voorwaarden

  • Je deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of bij een financiële instelling.
  • Je bent minstens 1 jaar ingeschreven in Knokke-Heist.
  • Je huwt voor je 30 jaar wordt.

Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart.