Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vaccinatiecentrum Knokke-Heist

Eind december 2022 sloten alle vaccinatiecentra definitief de deuren.
Op 22 december 2022 werd er voor de laatste keer gevaccineerd in vaccinatiecentrum Molenhoek.

Vanaf januari 2023 verlopen de vaccinaties via de huisarts of apotheek.

Wilt u toch nog een vaccinatie? Neem dan contact op met uw huisarts of contacteer een apotheek in de buurt die vaccinatie aanbiedt.
Heeft u nog een andere vraag over vaccinatie of het vaccinatiecertificaat? Bel dan de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50, elke werkdag tussen 9u en 19u.

Het vaccinatieteam

Herfstbooster

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter adviseerde de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force een extra boosterprik. Daarom heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) beslist om vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden. De Herfstcampagne start in vaccinatiecentrum Knokke-Heist Sportcentrum Molenhoek op 13 september 2022.

Iedereen die een basisvaccinatie heeft gekregen, en waarvan het interval meer dan 3 maanden is, komt in aanmerking voor deze boostervaccinatie.
Prioriteit wordt gegeven aan de hele zorgsector, personen met een verlaagde immuniteit en 65-plusser. Daarna volgt de leeftijdsgroep van 18-64 jaar. Jongeren onder de 18 kunnen nog geen herfstbooster krijgen. Uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen en kwetsbare -18-jarigen.

Uitnodigingen
Vanaf 26 augustus worden de eerste uitnodigen uitgestuurd. De uitnodigingen verlopen volgens dalende leeftijd met als hoofd criteria de prioriteitscategorie.
Je ontvangt je uitnodiging via de post, (e-box of burgerprofiel en via e-mail als je adres gekend is).
Wanneer je aan de beurt bent, welk type vaccin je zal krijgen,... op al dit soort vragen hebben we momenteel nog geen antwoord. Het is dus momenteel niet zinvol om over de uitnodiging contact op te nemen via mail of met het callcenter.

4e prik voor bewoners WZC & 80+

Voor een korte periode gaan we over naar fase 1: De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste recent dat bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen. In Vlaanderen zullen alle mensen uit deze doelgroepen dan ook de kans krijgen om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden. Wie tot deze meest kwetsbare groep behoort, zal per brief (en digitaal, indien deze gegevens gekend zijn) ingelicht worden over dit aanbod en een vaccinatie-afspraak krijgen. Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie.

Tweede boosterprik na Janssen-vaccin

De Vlaamse Regering heeft op 16 februari 2022 beslist om alle mensen in Vlaanderen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin de kans te geven om een tweede boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Vlaanderen zal hiervoor geen uitnodiging per post/email/e-box versturen voor deze boostervaccinatie. Je kan het online formulier invullen door hier te klikken.

Opgelet, er moet 3 maanden tussen tweede en derde prik zitten!

Meer informatie? Surf naar www.laatjevaccineren.be/booster-janssen of klik hier voor de infofiche.

Vierde prik

Vaccinatiecentrum in Knokke-Heist start op 22 en 23 februari met 4de vaccinatie (boosterprik) voor personen met een verlaagde immuniteit

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid op 24 januari 2022 om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met een verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden).

Op dinsdag 8 februari 2022 verstuurde het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist 1300 nieuwe uitnodigingen naar deze specifieke doelgroep inwoners.

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Daarom kregen zij in september/oktober 2021 al een extra prik (3de vaccinatie), die beschouwd wordt als een deel van hun basisvaccinatie. Nu wordt daar dus een boostervaccinatie (4de prik) aan toegevoegd. Het is aanbevolen om ten vroegste na 3 maanden na de laatste basisvaccinatie (3de prik) deze booster toe te dienen.

Voor wie is deze 4de prik?

Het gaat (voorlopig) dus niet om de brede bevolking (ook alle 85-plussers zoals in oktober) maar om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert het lichaam minder sterk op een vaccin, en is een booster (4de prik), na de extra dosis (3de prik) aangewezen.om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Kan ik mij ook aanmelden voor een 4de prik?

Nee, de uitnodiging is op basis van het medisch dossier en aanmelding door een specialist of huisarts. Wie in aanmerking komt krijgt automatisch een uitnodiging.

Heb je geen uitnodiging ontvangen voor een 4de prik, dan val je niet onder de criteria en kan je ook geen afspraak voor 4de vaccinatie krijgen.

Meer vragen? Boostervaccin voor mensen met een verlaagde immuniteit - Laat je vaccineren

Boostervaccinatie 12 - 17-jarigen

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 4 februari 2022 beslist om alle jongeren tussen 12 - 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Vlaanderen zal hiervoor geen uitnodiging per post/email/e-box versturen voor deze boostervaccinatie.

Om toestemming te geven voor de boostervaccinatie, moet minstens één van de ouders/voogden de toestemmingsbrief ondertekenen. Ook als de ouder(s) meekomen moet er een ondertekende vaccinatiebrief afgegeven worden. Zonder kan de vaccinatie niet doorgaan.

De 12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Meld je hier aan via het online formulier.

Heb je nog vragen over de boostervaccinatie voor 12- tot 17-jarigen? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar

Vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmetting en ziekte. Zo bescherm je niet alleen de gezondheid van je kind, maar ook zijn of haar ontwikkelingskansen. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen!

Op 19, 22 en 26 januari 2022 kregen ondertussen 405 Knokke-Heistse 5- tot 11-jarigen het voor hen speciaal ontwikkeld pediatrisch Pfizer-vaccin toegediend, dit is 27% van deze leeftijdsgroep.

Heb je nog vragen over de vaccinatie voor 5 tot 11-jarigen? Surf dan naar https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Helpdesk Covid en digitale ondersteuning 

Heeft u nog een andere vraag over vaccinatie of het vaccinatiecertificaat? Bel dan de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50, elke werkdag tussen 9u en 19u.

Ben jij niet zo’n digibeet en wil je graag hulp bij het installeren van de CovidSafeBE en itsme-app op je smartphone? Of wil je je Corona Safe Ticket laten afdrukken? Hieronder vind je een overzichtje waar en wanneer je terecht kan in Knokke-Heist.

1. Afdrukken van je Covid Safe Ticket

Benodigdheden: identiteitskaart (eID) en pincode van de identiteitskaart.

Je kan ook je papieren CST telefonisch aanvragen via T 078 78 78 50. Hou ook hiervoor je eID bij de hand want je rijksregisternummer wordt gevraagd. Je ontvangt je coronapas enkele dagen later per post bij je thuis.

•  Onthaal Gemeentehuis: A. Verweeplein 1, tijdens de openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
•   Onthaal Sociaal Huis: Kraaiennestplein 1, tijdens de openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
•  Leeszaal bibliotheek: Maxim Willemspad 1, tijdens openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur
•  Onthaal Toerisme: Zeedijk 660, tijdens openingsuren
Maandag t.e.m. zondag van 8.30 tot 18 uur

 

2. Installatie itsme en CovidSafeBE-app

Benodigdheden: telefoonnummer gsm, e-mailadres, identiteitskaart (eID) en pincode van de identiteitskaart

Lees hier alles over hoe je de itsme en CovidSafeBE-apps thuis kan installeren. Lukt het je niet en kan je geen hulp vragen aan je omgeving? Dan ben je welkom in:

•  Onthaal Gemeentehuis: A. Verweeplein 1, tijdens de openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Voor uitgebreide informatie over vaccineren, de verschillende soorten vaccins en waarom je je best laat vaccineren kun je terecht op www.laatjevaccineren.be waar je heel wat informatie zal terugvinden. Bekijk zeker ook eens de pagina met meest gestelde vragen!

Onderaan vind je een lijst met veel gestelde vragen over het gemeentelijk vaccinatiecentrum. Vind je het antwoord niet terug? Dan kun je ook bellen naar het callcentrum via 0800 11 151 waar een medewerker van het gemeentebestuur je zal verder helpen.

Hoe verloopt de vaccinatie?

De oproep

Je ontvangt een uitnodiging (via brief en eventueel ook via sms en/of e-mail) met een voorstel voor een vaccinatiemoment.

Als je de afspraak niet kunt nakomen, kun je deze wijzigen. Meer info vind je in de brief. Lukt het niet om de afspraak aan te passen, neem dan contact op met de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50.

Belangrijk: om je afspraak te wijzigen heb je je rijksregisternummer nodig. Zorg er dus voor dat je dit bij de hand hebt. Je rijksregisternummer vind je onder andere op de keerzijde van je identiteitskaart.

Toegang tot het vaccinatiecentrum

 • Kom stipt op tijd en kom alleen naar het vaccinatiecentrum. Enkel wie begeleiding nodig heeft, mag zich laten vergezellen.
 • Aan de ingang van het centrum meten stewards je lichaamstemperatuur.
 • Als je koorts hebt, krijg je geen toegang tot het centrum. Je kunt ter plaatse een nieuwe afspraak maken.
 • Als je koortsvrij bent, mag je je aanmelden.
 • Je identiteitskaart en je uitnodiging zijn daarbij strikt nodig. Neem ze dus zeker mee.
 • Om het vaccinatiecentrum binnen te mogen, moet je een mondmasker dragen.

Naar de vaccinatielijn

 • Ontsmet je handen zodra je het vaccinatiecentrum binnenkomt.
 • Volg daarna de signalisatie.

De vaccinatielijn

Er zijn 4 vaccinatielijnen. Het toewijzen van jouw lijn gebeurt volgens een aantal stappen.

 • Stap 1: de inschrijving

Hier controleert een medewerker je identiteit, de naam van het vaccin (bij tweede afspraak) en bevestigt hij of zij je inschrijving.

 • Stap 2: de medische administratie

Hier krijg je informatie over het vaccin en een uitleg over mogelijke nevenwerkingen. De medewerker overloopt de medische vragenlijst en vult deze ter plaatse in. De vragen gaan over actuele symptomen, medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis, allergieën en allergische reacties op eerdere vaccinaties.

 • Stap 3: de vaccinatie
 • Stap 4: de registratie van het vaccin

Na afloop krijgt je een vaccinatiekaart.

De wachtruimte na het vaccineren

Na de inenting met het coronavaccin moet je even plaatsnemen in de wachtruimte. Na een kwartier mag je het centrum verlaten. Volgt ook dan de signalisatie.

 

Welke documenten neem ik mee naar het vaccinatiecentrum?

Hou deze documenten klaar in het vaccinatiecentrum:

 • Identiteitskaart
 • Afspraakbewijs/ e-ticket
 • Eventueel je doktersbrief
 • Je covid-19 vaccinatiekaart als je voor de derde vaccinatie komt

Hoe bereik je het vaccinatiecentrum in Molenhoek?

Je kunt het vaccinatiecentrum in Molenhoek op verschillende manieren vlot bereiken. Kom bij voorkeur met de fiets op het openbaar vervoer. Je kunt je fiets parkeren in een van de vele fietsenstallingen. Er is ook een ruime gratis parking voor 140 wagens.

Let op: Als je Molenhoek Knokke-Heist invoert als locatie op Google Maps kom je verkeerd terecht in deelgemeente Heist. Voer daarom het adres Herenweg 11 in als locatie!

Met eigen vervoer: de wagen

Parkeer de wagen op parking sportcentrum Molenhoek. Je kunt er gratis parkeren en hoeft geen blauwe schijf te leggen.
Er zijn 10 parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden en er is een aparte standplaats voor taxi’s.

Breng je iemand naar het vaccinatiecentrum, dan kun je de persoon afzetten in een daarvoor voorziene drop off zone (afzetplaats). Blijf hier niet wachten, maar parkeer nadat je iemand hebt afgezet, op een daarvoor voorziene parkeerplaats. Je kunt ook terugkomen van zodra je terug wordt opgebeld door de persoon die je afzette. Voor het oppikken vragen we om te parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen op de algemene parking van het sportcentrum.

Met het openbaar vervoer

Lijn 44 Knokke-Westkapelle vertrekt vanaf Knokke Station. De bussen rijden tussen 8.50 tot 20.50 uur om het uur en duren 20 minuten. Je kunt de bus dus nemen om 8.50 uur, 9.50 uur, 10.50 uur... De bus stopt aan de halte van het woonzorgcentrum.

Op 18 minuten na het uur brengt Lijn 44 je terug langs de verschillende haltes met als eindhalte Knokke Station waar je op 38 minuten na het uur arriveert.

Je vindt de dienstregeling van Lijn 44 via deze link.
Lijn 41 (Knokke-Brugge) met halte aan Westkapelle Dorp (ter hoogte van McDonalds Knokke) ligt op 900 meter wandelafstand van het vaccinatiecentrum.  
De bussen vertrekken aan het station in Knokke om 08u24 / 09u24 / 11u24 / 13u24 / 15u24 / 16u24 / 17u24 uur tot halte Dorp. De rit duurt 17 minuten.

Met de taxi

Spreek bij het boeken van de taxi de chauffeur in kwestie aan, om na te gaan welk tarief gebruikt wordt. Hier vind je een overzicht van alle taxi's.

Minder Mobielen Centrale

Ben je minder mobiel? Dan kom je misschien in aanmerking voor de diensten van de Minder Mobielen Centrale. Neem contact op via vaccinatiecentrum@knokke-heist.be of bel 0800 11 151.

Rolstoelgebonden vervoer

De mindermobielencentrale is niet in staat om mensen die in een rolstoel zitten te vervoeren. Met Ambunancy heeft de gemeente een vervoersovereenkomst gesloten waarbij betrokkene €15 betaalt voor een heen en terug rit (restbedrag komt de gemeente in tussen).
Neem eerst contact op met het call center T 0800 11 151 zodat we je gegevens kunnen noteren voor de tussenkomst in facturatie. Hierna boek je zelf de heen & terugrit bij Ambunancy.

Bied een buur hulp aan

Ken je iemand die zelf niet in het vaccinatiecentrum geraakt? Vraag hen of je kan helpen. Hulp vragen is vaak moeilijk. Niet enkel mobiliteit kan een probleem vormen, ook het bevestigen van de afspraak is niet simpel. Misschien kan jij wel vaccinatiebuddy zijn en op die manier meehelpen om aan die minimale 70% vaccinatiegraad te komen!

Hou tijdens de gezamenlijke rit wel rekening met volgende maatregelen:
• verlucht de wagen (raam op een kiertje)
• draag een mondmasker
• neem als passagier plaats achteraan de wagen

De belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord