Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Omschrijving

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden of een uittreksel uit het strafregister meebrengen
    Aanvragers die in Knokke-Heist wonen hoeven dit document niet zelf af te halen.
  • in orde zijn met de brandveiligheid
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid is gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan:

  • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is. Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs als de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden)

  • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Wettekst

  • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

  • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.

Meer info?

Strand & Dijk