Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.

 

Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden

Op de website ruimtelijkeordening.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijsteling.

Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Wettekst

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Hou bij het plaatsen van aanplak - en reclameborden rekening met de belasting op aanplak- en reclameborden.