Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Omschrijving

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Procedure

De aanvraag van een evenement verloopt via het aanvraagformulier.