Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Dienst Evenementen

De dienst Evenementen als onderdeel van de afdeling Vrije Tijd is onder andere belast met volgende taken :

  • Het mee uitstippelen van het evenementenbeleid binnen de gemeente Knokke-Heist
  • Opvolgen van de evenementenaanvragen en deze voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen
  • Afleveren van toelatingen om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau
  • Afleveren van toelatingen tot inname van het openbaar domein bij het organiseren van een evenement
  • Opvolgen en verwerken van aanvragen tot het lenen van gemeentelijk evenementenmateriaal
  • Opvolgen en evalueren van evenementen in nauwe samenwerking met betrokken gemeentelijke diensten, Politie, Brandweer en organisatoren
  • ...

Wie zijn we?