Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Ontlenen van evenementenmateriaal

Het gemeentebestuur wil de lokale verenigingen zoveel als mogelijk ondersteunen bij de organisatie van hun evenementen en stelt hiervoor dan ook evenementenmateriaal ter beschikking.

Aanvraagformulier

Het bestellen van materiaal verloopt via ons digitaal aanvraagformulier. Hiervoor heb je geen account meer nodig.

Is het de eerste keer dat je materiaal bestelt en ben je nog niet gekend in onze database? Geen probleem, je kan je registreren en meteen je bestelling plaatsen.

Transportkosten

Het transport voor categorie B en C wordt aangerekend aan 9% van de verhuurwaarde van het aangevraagde materiaal met een minimum van 75,00 EUR.

Regels

Om dit alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld waarin alle regels, voorwaarden en prijsberekeningen netjes bepaald worden.

Zo kan gemeentelijk materiaal enkel door verenigingen uit Knokke-Heist ontleend worden. We kunnen hier geen uitzondering op maken. Als lokaal bestuur mogen we namelijk geen concurrentie met de privémarkt aangaan.

Bedrijven en organisatoren van commerciële evenementen kunnen enkel (gratis) beroep doen op veiligheidsmateriaal zoals dranghekken en werfafsluitingen. Zij betalen enkel voor het transport van het materiaal.

Het evenementenmateriaal kan enkel en alleen via ons digitaal aanvraagformulier worden aangevraagd.

Het materiaal kan ten vroegste 6 maanden en dient ten laatste 1 maand op voorhand besteld te worden.

De mogelijkheid om het materiaal te bestellen is geen zekerheid op de beschikbaarheid ervan. Gemeentelijke diensten hebben namelijk tot 4 maanden op voorhand voorrang op het ontlenen van het materiaal.

De overige aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld en dit vanaf 4 maand voor aanvang van het evenement.

Het streefdoel is om iedereen uiterlijk 3 maand voor aanvang van het evenement te verwittigen van het al dan niet beschikbare materiaal. Dit natuurlijk op voorwaarde dat de aanvraag tijdig gebeurde.

Materiaal wordt enkel uitgeleend voor evenementen die doorgaan op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

De huurperiode bedraagt minimum 1 en maximaal 7 kalenderdagen. Een uitzondering hierop kan gemotiveerd aangevraagd worden bij de dienst Evenementen.

Heb je enkel tafels en stoelen nodig? Dan kan je kosten besparen door het materiaal zelf af te halen op het depot in 't Walletje, uiteraard na contact met iemand van de dienst.

Zolang er openstaande facturen zijn, worden voor de aanvrager geen nieuwe ontleningen toegestaan.

Externe uitleendiensten

Buiten de gemeentelijke uitleendienst is er nog de provinciale uitleendienst en de uitleendienst van Sport Vlaanderen waar je eveneens evenementenmateriaal maar ook sportmateriaal kan ontlenen.

De links naar de webshops vind je onderaan deze pagina.

logo knokke-heist

Uitleendienst van de gemeente Knokke-Heist

logo west-vlaanderen

Uitleendienst van de provincie West-Vlaanderen

logo sport vlaanderen

Uitleendienst van Sport Vlaanderen