Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraag evenementenmateriaal

Aanduiding van verplicht veld
 • Aanvragen dienen minstens 1 maand op voorhand te gebeuren.
 • Gemeentelijk materiaal kan enkel door verenigingen uit Knokke-Heist ontleend worden. We kunnen hier geen uitzondering op maken. Als lokaal bestuur mogen we namelijk geen concurrentie met de privémarkt aangaan.
 • Bedrijven en organisatoren van commerciële evenementen kunnen echter wel (gratis) beroep doen op veiligheidsmateriaal zoals dranghekken en werfafsluitingen. Zij betalen enkel voor het transport van het materiaal.
 • De transportkost bedraagt 9% van de verhuurwaarde van het ontleend materiaal met een minimum van 75,00€.
 • Materiaal wordt enkel uitgeleend voor evenementen die doorgaan op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.
 • Het evenementenmateriaal kan enkel en alleen via dit aanvraagformulier worden aangevraagd.
 • Het materiaal kan ten vroegste 6 maanden op voorhand besteld te worden.
 • Het streefdoel is om iedereen uiterlijk 3 maand voor aanvang van het evenement te verwittigen van het al dan niet beschikbare materiaal. Dit natuurlijk op voorwaarde dat de aanvraag tijdig gebeurde.
 • De mogelijkheid om het materiaal te bestellen is geen zekerheid op de beschikbaarheid ervan. Gemeentelijke diensten hebben namelijk tot 4 maanden op voorhand voorrang op het ontlenen van het materiaal.
 • De overige aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld en dit vanaf 4 maand voor aanvang van het evenement.
 • De huurperiode bedraagt minimum 1 en maximaal 7 kalenderdagen. Een uitzondering hierop kan gemotiveerd aangevraagd worden bij de dienst Evenementen.
 • Heb je enkel tafels en stoelen nodig? Dan kan je kosten besparen door het materiaal zelf af te halen op het depot in 't Walletje, uiteraard na contact met iemand van de dienst.
 • Zolang er openstaande facturen zijn, worden voor de aanvrager geen nieuwe ontleningen toegestaan.
 
 • Het volledige reglement kan je via deze link terugvinden.

Dit formulier betreft enkel de aanvraag, een definitieve bevestiging van het bestelde materiaal ontvang je later na goedkeuring via mail.

De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. Je kan kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Je mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050 630 315. Je hebt het recht over de verwerking van je persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)