Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraag cyclo- en veldtoertochten

Aanvraag cyclo- en veldtoertochten

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil Sport Vlaanderen de aanvragen van toertochten (cyclo- en veldtoertochten) in heel Vlaanderen op een uniforme manier laten verlopen. Daarom heeft Sport Vlaanderen in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies, een e-loket ontwikkeld.

Als organisator krijg je via een inlogcode toegang tot het e-loket Je doorloopt vijf schermen waarin er gegevens opgevraagd worden over:

  • de organisator;
  • de toertocht,
  • de verschillende lussen,
  • de toelatingen

 

Het laatste scherm is een overzichtspagina van de door jou ingevoerde gegevens.

Je kunt steeds:

  • een aanvraag voor een toertocht toevoegen;
  • de status van jullie toertocht opvolgen en het volledige dossier raadplegen;
  • documenten toevoegen zoals de toelatingen van privé-eigenaren en andere openbare instanties;
  • toertochten kopiëren, aanvullen, veranderen,….
  • het actueel overzicht van alle toertochten die door jouw vereniging wordt georganiseerd raadplegen;
  • per mail op de hoogte worden gehouden van de belangrijke mijlpalen van jouw dossier.

 

Goed nieuws!

Vanaf heden hoef je, voor een aanvraag die je via Sport Vlaanderen hebt ingediend, geen aparte evenementenaanvraag bij de gemeente meer in te dienen.
Er werd namelijk een koppeling voorzien tussen de e-tool van Sport Vlaanderen en ons digitaal evenementenloket zodat elke aanvraag die in de e-tool werd ingebracht en over ons grondgebied loopt, automatisch in ons evenementenloket verschijnt.

Een uitzondering geldt echter wel indien de start en/of aankomst op ons grondgebied georganiseerd wordt. Indien dit het geval is dan moet je ons voor deze onderdelen wel nog een apart aanvraagformulier voor evenementen bezorgen Aanvraag evenement | Knokke Heist (knokke-heist.be)

Procedure

Bij het vergunnen van toertochten onderscheiden we 2 categorieën.

Toertochten die een doortocht maken over het grondgebied van Knokke-Heist worden vergund via een eenvoudige procedure.
Dienst Milieu onderzoekt of er specifieke natuurgebieden doorlopen worden en of er een impact is op nabijgelegen natuurwaarden. De diensten Openbaar Domein en Vergunningen onderzoeken het parcours op wegenwerken of beperkende innames die eventueel vergund zijn langsheen het parcours.

Toertochten die een start- en/of eindpunt hebben in Knokke-Heist worden aan een grondiger onderzoek onderworpen. De impact is dan ook meestal een stuk groter met een tijdelijke inname van het openbaar domein, er wordt veelal een muziekvergunning gevraagd, foodtrucks of eet- en drankstanden geplaatst, er worden parkeerzones gevraagd voor de organisatie en/of de deelnemers.
Bij deze procedure is het dan ook mogelijk dat we de organisator vragen om een bijkomende aanvraag in te dienen via ons digitaal evenementenloket. Deze aanvragen worden dan ook ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Tijdelijke bewegwijzering

Het plaatsen van een tijdelijke bewegwijzering in het kader van je cyclo- of veldtoertocht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen, vereist een specifieke toelating van de burgemeester en bijkomend in sommige gevallen een toelating van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Meer info over het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering vind je via onderstaande link.