Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraag evenement

Evenement organiseren

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken.

Het gemeentebestuur ondersteunt in de mate van het mogelijke alle organisatoren van evenementen die plaatsvinden op ons grondgebied. Maar organisatoren moeten vaak ook voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen zodat hun evenement veilig blijft en onnodige hinder zoveel mogelijk wordt vermeden.

De aanvraag voor een toelating of melding van een evenement gebeurt minstens 30 dagen op voorhand via het aanvraagformulier.

Medische Risico Analyse Evenementen (MRAE)

Voor evenementen vanaf 1500 deelnemers/bezoekers gelijktijdig aanwezig, vraagt de FOD Volksgezondheid aan de organisator om deel 1 en 2 van een medische risico analyse evenementen (MRAE) in te vullen en ten laatste 7 weken voor aanvang van je evenement aan noodplanning@knokke-heist.be te bezorgen.

Deze MRAE, te downloaden via deze link. heeft als doel om een medisch advies te kunnen opmaken en de medische inzet te bepalen voor je evenement.

De noodplancoördinator kijkt het formulier na, doet de nodige aanvullingen en stuurt deze voor advies door naar de FOD Volksgezondheid. Als organisator wordt je op de hoogte gebracht van het advies voor minimuminzet.

Bij vragen hierover, kan je de dienst noodplanning contacteren via noodplanning@knokke-heist.be of op het nummer 050 630 471.

Richtlijnen sprinkastelen

Er worden meer en meer tijdelijke evenementen georganiseerd waarbij gebruikgemaakt wordt van opblaasbare structuren voor kinderen en/of volwassenen.

Als dit voor jouw evenement ook het geval is vragen we om zeker de richtlijnen door te nemen die gevolgd moeten worden indien er springkastelen gebruikt worden op het grondgebied van Knokke-Heist.

Drones

Bij het indienen van een evenementenaanvraag verklaar je dat je kennis genomen hebt van volgende voorwaarden m.b.t. het gebruik van drones:

  • ik neem kennis dat ik bij het gebruik van een drone aan de voorwaarden moet voldoen van de Europese wetgeving en dat ik hieromtrent meer info kan terugvinden op de website van het DGLV (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vliegen-met/drones-uas);
  • ik neem kennis dat vóór de vlucht te starten, ik Droneguide moet verifiëren om te zien of mijn UAS-vluchtuitvoering zich in 1 of meer geozones bevindt. Indien dit het geval is moet ik bijkomend voldoen aan de (cumulatieve) toegangsvoorwaarden van deze geozone(s), zelf wanneer ik in de OPEN categorie vlieg;
  • Ik neem kennis dat ik deze geozone toegangsvoorwaarden kan terugvinden op Droneguide (https://map.droneguide.be);
  • Ik neem kennis dat ik rekening moet houden met de privacy van gefilmde personen.