Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergunning om koopwaar en voorwerpen uit te stallen op openbaar domein

Omschrijving

Als u als handelaar borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen plaatst, moet u een vergunning aanvragen.

Procedure

U kan de aanvraag schriftelijk of via het e-formulier doen. De volledige procedure duurt 14 werkdagen na de aanvraag.

Wettekst

Hou bij deze aanvraag rekening met de gemeentelijke belasting op de inname van de openbare weg en de geldende politieverordening (art 11)