Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergunning voor verkoop van alcohol

Omschrijving

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden of een uittreksel uit het strafregister meebrengen
  • Aanvragers die in Knokke-Heist wonen hoeven dit document niet zelf af te halen.
  • in orde zijn met de brandveiligheid
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid is gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Wettekst

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)