Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Nacht van het Zoute 2024

Het is eindelijk weer zover.. Tijd voor een nieuwe editie van de Nacht van het Zoute!

Met de organisatie van deze glamoureuze braderie geeft het Zoutecomité, jou als handelaar de exclusieve kans om, zowel je klant als je product eens extra in de kijker te zetten!
Organiseer een modeshow, stel je de nieuwste collectie voor, geef een receptie.. Vrijdag 2 augustus is hèt moment om je zaak op de kaart te zetten in de Kustlaan, het Albertplein en omgeving.

Op deze pagina vind je alle basisinformatie die je nodig hebt om deel te nemen. Wat wel, wat niet kan en mag. Links naar de aanvraagformulieren en nodige documenten met voorwaarden. Info over muziek, foodtrucks, innames, security, noem maar op.

Vind je iets niet? Heb je bijkomende vragen? Neem dan gerust contact op met dienst Evenementen. Zij zorgen dat je snel een duidelijk antwoord krijgt op je vraag. Je kan hen bereiken via mail op evenementen@knokke-heist.be.

Grondplan

Hieronder zie je het grondplan met daarop zowel de aanloopzone als de feestzone ingetekend.

Aanloop- en feestzone Nacht van het Zoute 2023
Grondplan "Nacht van het Zoute"

Aanloopzone:
De aanloopzone bevindt zich in de Kustlaan, in het westen van huisnummer 13 tot 51 en van huisnummer 34 tot 64 en in het oosten van huisnummer 152 tot 162 en van huisnummer 313 tot 345.

Feestzone:
De feestzone bevindt zich in de Zandstraat, de Duindistelstraat, de Antoine Bréartstraat, het Albertplein, de Golvenstraat, de Strandstraat, de Zeewindstraat, de Ebbestraat, De Wielingen, langs de Zeedijk van huisnummer 700 tot 819 en in de Kustlaan van huisnummer 57 tot 301 en van huisnummer 70 tot 150.

Inname van het openbaar domein

Handelszaken gelegen in de feestzone mogen tijdens de Nacht van het Zoute het voetpad + de parkeerstrook voor je eigen handelszaak innemen. De rijweg is hier vrijgemaakt.

Handelszaken gelegen in de aanloopzone mogen tijdens de Nacht van het Zoute enkel de parkeerstrook voor hun handelszaak innemen. Het voetpad moet volledig vrij blijven zodat de voetgangers veilig kunnen passeren (hier is de straat immers niet afgesloten).

Indien er een zone parkeervrij moet gemaakt worden op dagen voor of na de Nacht van het Zoute moet contact opgenomen worden met de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist - dienst Handhaving en Openbare orde (050 619 655 – pz.dkh.hhoo@police.belgium.eu).

Tenten die tijdens de Nacht van het Zoute geplaatst worden zijn in het wit of zandkleur.

Handelaars die iets te consumeren geven aan hun klanten, dienen voldoende vuilnisbakken te voorzien. Zo kunnen we met zijn allen genieten van een proper evenement.

Publiciteit

Tijdens de Nacht van het Zoute wordt niet zomaar gelijk welke publiciteit toegelaten. Het gemeentebestuur ziet hier strikt op toe en doet dan ook de nodige vaststellingen ter plaatse.

De standaardvergunning Nacht van het Zoute of een evenementenaanvraag geeft je geen toelating om publiciteit te voeren. Daarom dient alle publiciteit, in gelijk welke vorm, apart aangevraagd te worden via het aanvraagformulier voor publiciteit.

Het voeren van publiciteit dient minstens 3 weken op voorhand (= ten laatste op vrijdag 12 juli) te worden aangevraagd via volgende link Knokke-Heist | Aanvraag publicitaire activiteit en reclame

Na ontvangst van je aanvraag neemt iemand van de dienst Ontvangsten contact met je op voor verdere afhandeling van je dossier.

Foodtrucks

Het plaatsen van foodtrucks tijdens de Nacht van het Zoute is in elk geval verboden, zowel voor verkoop als voor ondersteuning van de eigen catering. Hiervoor kan geen afwijking worden aangevraagd.

Achtergrondmuziek

Via de standaardvergunning wordt er aan de organisator toelating verleend tot het spelen van muziek tijdens de Nacht van het Zoute van 16u00 tot 00u00. Het maximum toegelaten geluidsvolume bedraagt 85 dB.
Dit is achtergrondmuziek, dus indien je een modeshow, een DJ of een bandje voorziet, dient je een aparte muziekvergunning aan te vragen. Dit kan eenvoudig via een apart aanvraagformulier bijkomend aan de standaardvergunning Aanvraag persoonlijke muziekvergunning | Knokke Heist (knokke-heist.be). Ofwel kies je ervoor om een Algemene Evenementenaanvraag in te dienen, waarin de muziekvergunning is in begrepen.

Drones

Het gebruik van drones tijdens de Nacht van het Zoute is NIET toegestaan. Het gebruik ervan moet voldoen aan de Europese Wetgeving. Meer info hieromtrent vind je terug op de website van het DGLV.

Security

Indien je een beroep doet op bewaking tijdens het evenement, dien je de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist dienst Handhaving en Openbare orde (050 619 655 – pz.dkh.hhoo@police.belgium.eu) minstens één week voor aanvang van het evenement in kennis stellen.

Catering

Voeding en drank mag gratis aangeboden worden aan de bezoekers maar de verkoop ervan is enkel toegelaten door de gevestigde horeca- en voedingszaken zoals bepaald door het KB van 24 september 2006.

Brandveiligheid

Om het evenement veilig te laten verlopen werden door de Brandweer Zone 1 een aantal veiligheidsinstructies bepaald en vastgelegd in hun evenementenreglement. Deze standaardvoorwaarden kan je via volgende link raadplegen: Brandveiligheid | Knokke Heist (knokke-heist.be).

Door deel te nemen aan de Nacht van het Zoute verklaar je uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze standaardvoorwaarden.

Standaardvergunning (verkorte procedure)

Ligt je zaak binnen de feest- of aanloopzone en wens je NIET af te wijken van de (bovenstaande) standaardvoorwaarden? Dan kan je via een verkorte procedure je deelname bevestigen en een standaardvergunning aanvragen.

De deadline voor een standaardvergunning is 1 week! Je moet je aanvraag dus ten laatste op vrijdag 26 juli via ons digitaal evenementenloket aan ons bezorgen.

Je doet via onderstaande link een evenementenaanvraag en bij type selecteer je "Nacht van het Zoute - Standaardvergunning".
Knokke-Heist | Aanvraag evenement

Algemene evenementenaanvraag

Ligt je zaak buiten de feest- of aanloopzone? Of lig je er binnen maar je wenst af te wijken van de standaardvoorwaarden? Dan dien je een algemene evenementenaanvraag in.

Opgelet! De deadline voor deze aanvragen is 3 weken! Je moet je aanvraag dus ten laatste op vrijdag 12 juli indienen om te kunnen deelnemen. Zoniet, kan je enkel nog een standaardvergunning aanvragen.

Je doet via onderstaande link een evenementenaanvraag en bij type selecteer je "Nacht van het Zoute - Algemene evenementenaanvraag".
Knokke-Heist | Aanvraag evenement

Ten slotte

  • Als deelnemer bent je persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorwaarden. Sluit daarom een verzekering af rond burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Houd je vergunningsbrief mét bijhorende voorwaarden steeds bij de hand tijdens het evenement. Bij controle zal ernaar gevraagd worden.