Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Attesten voor jeugdwerk

Omschrijving

Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage. Wanneer het traject met succes werd beëindigd, ontvangt de jongere een attest.

Voorwaarden

Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Procedure

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Na het behalen van het attest, kunnen ze dit op de KAVO website downloaden.

Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

Terugbetaling kadervorming

Volgde je (kind) kadervorming bij een erkende vereniging? Dan kan je tot €20 per gevolgde cursusdag terugkrijgen.

Mail naar jeugd@knokke-heist.be en voeg het attest van deelname toe om de subsidie aan te vragen.

De aanvragen worden verwerkt per werkjaar van 1 juli tem 31 juni. De aanvragen moeten binnen zijn voor 31 juli voor het voorgaande werkjaar. Bv. terugbetaling voor cursus gevolgd in de krokusvakantie van 2024 moet voor 31/07/2024 worden aangevraagd.

Meer info?