Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Erkenning en subsidiëring sportclubs

Erkenning

Erkenning van de organisaties die sport aanbieden en op die manier bijdragen aan de missie van de gemeente Knokke-Heist om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en sporten en Knokke-Heist op de kaart te zetten als dé sportieve gemeente van de kust.

Erkenningsreglement

Kan u hier downloaden

Erkenningsaanvraag

De uiterste datum voor de aanvraag voor een erkenning of een hernieuwing tot erkenning in het erkenningsjaar is 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het erkenningsjaar. 

Het formulier voor een erkenningsaanvraag kan men hier terugvinden 

Subsidieaanvraag

Het subsidiereglement vormt de basis om subsidies te kunnen toekennen aan de erkende sportclubs in Knokke-Heist.

Subsidiereglement

Kan u hier downloaden 

Subsidieaanvraag 2021

Vanaf 1 mei 2021 tot 1 september 2021 zal het mogelijk zijn om een een subsidie-aanvraag in te dienen voor 2021.

Let op! Enkel de erkende sportclubs kunnen een subsidie-aanvraag indienen.

Het formulier voor een subsidieaanvraag kan men hier terugvinden vanaf 1 mei