Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Erkenning en subsidiëring sportclubs

Aanvragen

De gemeente Knokke-Heist wil die sportclubs erkennen die bijdragen aan de missie van Knokke-Heist om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en sporten en Knokke-Heist op de kaart zetten als dé sportieve gemeente van de kust. De erkenning gebeurt jaarlijks op basis van een aanvraag tot erkenning van de sportclubs. 

De erkenning gebeurt door een toetsing aan de 8 erkenningsvoorwaarden uit het erkenningsreglement.

Om als sportclub erkend te worden in 2020 én 2021 moeten sportclubs via dit formulier een erkenningsaanvraag indienen, uiterlijk 15 juli 2020.

Ten laatste op 11 september 2020 zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen over de lijst van erkende sportclubs.

Enkel die erkende sportclubs kunnen vanaf 11 september en uiterlijk 30 oktober 2020 een subsidie-aanvraag indienen.

Het subsidiereglement vormt de basis om subsidies te kunnen toekennen aan de erkende sportclubs in Knokke-Heist.

Het aanvraagformulier voor subsidies 2020 komt begin september online op deze pagina.