Knokke-Heist bezoeken als toerist?

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘WIN EEN GESIGNEERD EXEMPLAAR VAN DE CATALOGUS ‘KANTELTIJD’

Karl Meersman, bekend van zijn spotprenten in Trends en Knack Focus en comedian Wouter Deprez slaan de handen in elkaar. Terwijl je het nieuwe werk van Karl ontdekt, fluistert Wouter Deprez zijn bedenkingen in via een audiogids. Je merkt al snel dat Karl een volledig andere richting is ingeslagen. De interactie tussen de kunstwerken van Karl en het commentaar van Wouter zorgt voor een boeiend geheel. Een fascinerend verhaal over de kwetsbaarheid van de mens in deze voortdurend veranderende wereld. Nu meer dan ooit actueel …

1. HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Heel eenvoudig: laat jouw reactie achter op je openbaar Facebook of Instagram profiel met de hashtag #Kanteltijd. Zorg ervoor dat jouw profiel openbaar staat, dat wil zeggen, toegankelijk voor iedereen. Alleen op die manier kunnen wij jouw deelname registreren.

2. LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen op zaterdag 9 oktober 2021 (0 uur) en eindigt op zondag 16 januari 2022 (23u59). Inzendingen voor deze begindatum en begin uur en na deze einddatum en na dit eind uur, worden niet in aanmerking genomen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

3. DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er zijn 4 keer een gesigneerde cataloog van de expo ‘Kanteltijd’ weg te geven. 1 per maand in de maanden oktober, november, december 2021 en januari 2022. Elke winnende deelnemer ontvangt één boek. In totaal zullen dus 4 deelnemers een prijs ontvangen.

4. WEDSTRIJDVERLOOP

Een deelnemer is iemand die een online ervaring deelt met vermelding van de hashtag ‘Kanteltijd’. De deelnemer deelt de ervaring op zijn openbaar profiel. Alle gegevens van de deelnemers worden verzameld per maand. Enkel de reacties gedurende de desbetreffende maand komen in aanmerking.

De jury bestaande uit 2 medewerkers van de dienst Cultuur kiezen elke maand 1 winnaar. Dit gedurende de maanden oktober, november, december, januari. Deze winnaars ontvangen een boek van ‘Kanteltijd’. De jury houdt rekening met creativiteit, originaliteit en kwaliteit.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd de eerste week na de laatste dag van de desbetreffende maand. Indien een winnaar niet heeft gereageerd op het bericht 14 dagen na ontvangst, wordt een andere winnaar gekozen.

De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.

De deelnemende foto’s/reacties kunnen geplaatst worden op de online en offline kanalen in beheer van de gemeente Knokke-Heist.

In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de gemeente Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

De gemeente Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op www.kanteltijd.be

5. ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist, hierna de “organisatoren”.

6. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren. Wie als minderjarige toch deelneemt, moet toestemming vragen aan en krijgen van de ouders.
Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

8. PERSOONSGEGEVENS

De gemeente Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisatoren via het volgende e-mailadres:
kanteltijd@knokke-heist.be

https://www.myknokke-heist.be/nl/privacy

9. GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.