Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Wegwerkzaamheden in Binnenhof en Lammekenslaan

Projectomschrijving

Het project heeft als doel het Binnenhof en de Lammekenslaan her aan te leggen in aangename en verkeersveilige straten.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd zodat het afvalwater gescheiden wordt van het regenwater;
- het heraanleggen van de voetpaden in betonstraatstenen;
- het heraanleggen van de parkeervakken in grasdallen;
- het heraanleggen van de rijweg in betonverharding;
- het voorzien van groenzones en het planten van nieuwe bomen in deze straten.

Globale fasering en timing

De werken worden opgedeeld in 2 grote fases:
- fase 1: Binnenhof van 7 november 2022 tot eind juni 2023
- fase 2: Lammekenslaan van 1 september 2023 tot eind juni 2024.

Deze timing is onder voorbehoud van goede (weers)omstandigheden.

Actuele toestand fase 1: Binnenhof

Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering, de voetpaden, parkeerstroken en rijbaan zijn uitgevoerd.

De groenaanleg is voorzien in het najaar 2023.

Actuele toestand fase 2: Lammenkenslaan

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen en de riolering zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met de werkzaamheden voor het aanbrengen van de uitgewassen betonverharding voor de rijweg. Aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden voor de heraanleg van de voetpaden en opritten.

Verkeersmaatregelen

- De woningen in de Lammekenslaan zijn bereikbaar via het Binnenhof.
- Vanaf maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2024 zal de volledige Lammekenslaan omwille van betoneringswerkzaamheden afgesloten blijven voor het gemotoriseerd verkeer.
- Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden.