Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Wegwerkzaamheden in Binnenhof en Lammekenslaan

Projectomschrijving

Het project heeft als doel het Binnenhof en de Lammekenslaan her aan te leggen in aangename en verkeersveilige straten.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd zodat het afvalwater gescheiden wordt van het regenwater;
- het heraanleggen van de voetpaden in betonstraatstenen;
- het heraanleggen van de parkeervakken in grasdallen;
- het heraanleggen van de rijweg in betonverharding;
- het voorzien van groenzones en het planten van nieuwe bomen in deze straten.

Globale fasering en timing

De werken worden opgedeeld in 2 grote fases:
- fase 1: Binnenhof van 7 november 2022 tot eind juni 2023
- fase 2: Lammekenslaan van september 2023 tot eind juni 2024.

Deze timing is onder voorbehoud van goede (weers)omstandigheden.

Actuele toestand fase 1: Binnenhof

In functie van de nieuwe infrastructuur en voorafgaand aan de rioleringswerken zijn de bomen gerooid.

Alle werkzaamheden voor het uitbreken van de bunker zijn uitgevoerd. Ook de werken voor de aansluiting van de riolering ter hoogte van het kruispunt Elizabetlaan - Binnenhof zijn uitgevoerd.
De werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering zijn uitgevoerd. De aannemer is bezig de afwerking van de werkzaamheden voor de huisaansluitingen, aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden voor het kofferen van de rijweg en het plaatsen van de slikkers.

Verkeersmaatregelen vanaf 7 november 2022

- Tijdens de duur van deze werken is het Binnenhof volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
- De bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone zal maximaal behouden blijven voor voetgangers.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken op de hoeken van de straat buiten de werfzone te plaatsen, zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen en rekening te houden met de ophaalmomenten van de zone waar u uw vuilniszak plaatst.