Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

AGSO Waterbedrijf

Het Gemeentelijk Waterbedrijf zorgt voor de productie en distributie van drinkwater.

Productie omvat het onderhoud en de renovatie van de bestaande waterwinning en studie en ontwerp van nieuwe waterwinning. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de automatisatie en de technische installaties van de winning. Op milieugebied worden hydrogeologische en milieustudies uitgevoerd, de VLAREM-reglementering bewaakt en wordt het publiek gesensibiliseerd inzake rationeel waterverbruik.

Distributie omvat planning inzake het leidingnet en de uitbreiding ervan, kwaliteitsbewaking van het net en de technische installaties, lekopsporing,… en het geven van informatie en advies terzake. Deze afdeling maakt lastenboeken op voor netuitbreidingen naar aanleiding van wegwerkzaamheden en nieuwe verkavelingen, en verricht particuliere huisaansluitingen. Bij breuken voert de dienst herstellingen uit. Voor ontwerp en registratie van de bestaande toestand wordt gebruik gemaakt van gedigitaliseerde plannen (GIS).

Administratie omvat boekhouding, ontvangerij, klantenbeheer.