Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Verhuis en verkoop

Waterafsluiting

Gaat u verhuizen in Knokke-Heist, zorg ervoor om ons tijdig te verwittigen. Spijtig genoeg stellen wij vast dat sommige abonnees dit vergeten te melden.

Woon je in een appartementsgebouw, dan is het soms voldoende om alles te regelen met je syndicus. Dit is zo wanneer je van ons geen factuur toegestuurd krijgt.

Dit moet schriftelijk gebeuren, in onderling overleg tussen de vorige en de nieuwe huurder of eigenaar.

Daartoe heeft het Waterbedrijf formulieren ter beschikking; een simpel telefoontje volstaat om deze toegestuurd te krijgen. Men kan ook deze on-line opvragen via

http://www.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf/verhuis.aspx.

Zonder opzeg wordt het waterverbruik van het oud adres verder aan de laatst gekende bewoner/eigenaar gefactureerd, ook als die al naar het nieuwe adres verhuisd is. De eindmeterstand en datum van opname zijn hierbij zeer belangrijk.

Gebruikt men niet het geëigende formulier, dan moet de melding volgende gegevens bevatten:

  • Ligging van het goed
  • Nummer watermeter
  • Stand watermeter
  • Op de datum van wisseling
  • Naam en adres vertrekkende huurder of verkopende eigenaar
  • Naam en adres inkomende huurder of kopende eigenaar

(is de nieuwe huurder niet gekend, dan moet de eigenaar mee ondertekenen)

Hebt u vragen of wenst u inlichtingen over facturen, gratis water, sociale teruggave, nieuwe aansluiting, o.a., aarzel dan niet om ons te contacteren.

U kunt ons elke weekdag bereiken van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u00.

En onze loketten zijn open van 9u tot 12u en in de namiddag na telefonisch afspraak.

Wat te doen bij verkoop?

Wie een woongelegenheid verkoopt in Knokke-Heist… vergeet best niet om ook het abonnement op het drinkwater aan te passen.

In gans Knokke-Heist wordt het drinkwater namelijk verdeeld door het Gemeentelijk Waterbedrijf. Die staat in voor de productie, aankoop, verdeling en facturatie van het drinkwater voor meer dan 22 000 abonnees. De facturatie gebeurt enkel nadat de watermeter werd opgenomen.