Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om jouw adreswijziging door te geven:

  • Je kan dit voor een verhuis binnen of naar Knokke-Heist elektronisch aangeven via de blauwe balk 'Aangifte van verandering van adres' bovenaan deze pagina of via het e-loket.
  • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe gemeente.
  • Je kan de adreswijziging schriftelijk (e-mail of fax) melden aan jouw nieuwe gemeente

 Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuw adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Meebrengen

Jouw elektronische identiteitskaart (EID) met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.