Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Financiële tussenkomst in energiefacturen

Omschrijving

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kan u bij het Sociaal Huis een financiële tussenkomst aanvragen.

Voorwaarden

U heeft een beperkt inkomen

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het Sociaal Huis.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie en maakt een advies op voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
  • Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist uiteindelijk over uw aanvraag.

Meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels (laatste 3 maanden)

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Meer info?

OCMW Financiële steun