Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Financiële tussenkomst in energiefacturen

Omschrijving

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kan u bij het Sociaal Huis een financiële tussenkomst aanvragen.

Voorwaarden

U heeft een beperkt inkomen

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het Sociaal Huis. 
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie en maakt een advies op voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
  • Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist uiteindelijk over uw aanvraag.

Meebrengen

- identiteitsbewijs
- huurcontract
- energiefacturen
- bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
- recente rekeninguittreksels (laatste 3 maanden)

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.