Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gratis energiescan

Omschrijving

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

 

  Voorwaarden

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • u een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
  • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • u huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
  • u huurt, en in 2023 maximaal 614,56 euro huur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 664,56 ​​​​​euro per maand betaalt;
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
   • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
   • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.
  • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

  Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

  Procedure

  Waar aanvragen?

  U kunt uw gegevens doorgeven aan het Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Milieu en Natuur of aan het Infopunt Sociaal Huis, waarna u een formulier toegestuurd krijgt dat u dient in te vullen en terug te sturen.

  Uitzonderingen

  Voor wie niet tot de doelgroep behoort is de energiescan niet gratis: prijs af te spreken met energiescanbedrijf.

  Meebrengen

  Ga op voorhand op zoek naar uw energiecontract en een recente energiefactuur. Op die manier bespaart u tijd tijdens het huisbezoek.

  Bedrag

  Financieel voordeel

   

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.