Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gratis energiescan

Omschrijving

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

  Voorwaarden

  De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

  1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  4. een afnemer die tot de prioritaire doelgroep van de Energielening behoort
  5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
  6. een huurder die in 2021 maximaal 528,57 euro huur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 578,57 euro per maand betaalt.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

  Procedure

  Waar aanvragen?

  U kunt uw gegevens doorgeven aan het Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Milieu en Natuur of aan het Infopunt Sociaal Huis, waarna u een formulier toegestuurd krijgt dat u dient in te vullen en terug te sturen.

  Bedrag

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Bijkomende informatie

  • Milieu en Natuur
   Alfred Verweeplein 1
   8300 Knokke-Heist
   T 050 630 197
   open van maandag tem vrijdag van 08:30 - 12:00 en 13:30 - 16:30
  • Infopunt Sociaal Huis
   Kraaiennestplein 1
   8301 Knokke-Heist
   T 050 530 900
   open elke werkdag van 09:00 - 11:30