Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Thuiszorgplatform

Omschrijving

Het Thuiszorgplatform is een initiatief van gemeente en OCMW Knokke-Heist. Het Thuiszorgplatform werkt met hulpverleners, diensten en organisaties die hulp aan huis bieden.

Wat doen wij?

  • Informatie geven over alle mogelijkheden in de thuiszorg,
  • Contacten leggen met hulpverleners zodat er een zorgnetwerk kan uitgebouwd worden
  • Doorverwijzen naar juiste diensten,
  • Voorbereiden, organiseren en leiden van een multidisciplinair overleg (MDO) rond een persoon met een zorgnood
  • Verslaggeving en opvolging van een multidisciplinair overleg
  • Ondersteunen van mantelzorgers.

Voorwaarden

Onze dienstverlening is GRATIS!

Procedure

  • Elke aanvraag wordt in de mate van het mogelijke opgevolgd door een persoonlijk contact al dan niet bij de aanvrager thuis
  • Een aanvraag tot overleg wordt voorafgegaan door een huisbezoek om het overleg voor te bereiden. Het overleg vindt plaats bij de gebruiker thuis, tenzij men dit niet wenst.

Bijkomende informatie

Vraag in het Sociaal Huis naar Daniela Konzog of Saartje Demarest van het thuiszorgplatform.