Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Omschrijving

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee u een woning deelt.

  De 'wettelijke samenwoonst' is geen 'burgerlijke staat' en wordt vermeld op een individueel uittreksel uit het bevolkingsregister.

  De registratie van wettelijke samenwoonst kan enkel aan het loket.

  Voorwaarden

  De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

  Procedure

  Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen het attest aanvragen voor hun cliënten via de blauwe knop "Aanvraag door derden (notaris/advocaat/deurwaarder)" bovenaan deze pagina.

  Meebrengen

  Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.