Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Reglementen en verordeningen inname openbaar domein

Terrassen

Openbaar domein

Reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg: Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013

Belasting op inname van het openbaar domein: Belasting op inname van het openbaar domein GR28112019

Strand

Reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand: Gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009

Belasting op inname van het openbaar domein: Belasting op inname van het openbaar domein

Open eilandterras strand

Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van huurrijwielen en/of kindervoertuigen op het strand: Gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009.

Belasting op inname van het openbaar domein:Belasting op inname van het openbaar domein GR28112019

Open eilandterras plein

Reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg: Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013

Belasting op inname van het openbaar domein: Belasting op inname van het openbaar domein GR28112019

Goedgekeurd 28 mei 2020

Gepubliceerd 2 juni 2020