Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Jeugdvakanties

Wegens de corona maatregelingen behouden we de wijzigingen tot en met de zomervakantie 2021.

Er worden bubbels gevormd met een maximum aantal kinderen per week.
Dat wil zeggen dat kinderen tijdens die week in dezelfde bubbel blijven!

Download hier de nieuwe jeugdvakantiebrochure "voorjaar 2021" voor Vakantieplus en Het Speelplein.

Download hier de nieuwe jeugdvakantiebrochure "zomer 2021" voor Vakantieplus en Het Speelplein.

HET SPEELPLEIN

Vakantie ... op Het Speelplein natuurlijk!

Het is binnenkort terug vakantie. Je zoon of dochter staat te popelen om deze in te duiken want hij/zij zal weer een onvergetelijke tijd beleven met de speelpleinvriendjes. Jij als ouder bent ook gerust want dit kwalitatief en zeer betaalbaar opvanginitiatief is keileuk en je kind is zeker in goede handen bij onze goed opgeleide monitoren.

Kortom een zorgeloze vakantie voor jou als ouder en voor je cadet!
Inschrijven is per week en de bubbels zijn beperkt in aantal, dus snel inschrijven is de boodschap.

 

Waarom kiezen voor de speelpleinen?

Voor vele kinderen wordt het speelplein een tweede thuishaven in de vakantie. De gebrevetteerde en ervaren monitoren zijn de ideale entertainers voor de vakantie. Wij bieden zinvolle en plezierige activiteiten aan op maat van de kinderen, op basis van de leeftijd en met aangepaste begeleiding. Voor en na deze activiteiten is er steeds degelijke morgen-, middag- en avondopvang voorzien.

 

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wegens de corona maatregelingen wordt er enkel gewerkt met voorinschrijvingen. Je betaalt 10 euro per week.

 

 

Waar koop je een Kom!Pas?
--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Het Kom!Pas is een persoonlijke kaart en moet éénmalig aangekocht worden in De Marge (Jeugdcultuur, adres: Edward Verheyestraat 16 – 8300 Knokke-Heist) of het Cultuurcentrum Scharpoord. De kostprijs van een Kom!Pas bedraagt 2 euro. Dit bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur.

Prijzen?
--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Per halve dag betaal je 1 euro. Tijdens de pauze (voor- en namiddag) voorzie je best een drankje en gezonde snack voor je kapoen. Over de middag eten de kinderen hun meegebrachte boterhammen op. Water is er gratis voorzien. De opvang is eveneens gratis.

Betaling?

Vooraf betalen. 10 euro per week, los van het feit dat je dagelijks komt of 1x per week.

 Indien je als inwoner van Knokke-Heist het financieel wat moeilijk hebt, neem dan gerust contact op met de sociale dienst van het OCMW: T 050 530 900.

Fiscale aftrekbaarheid?

De kosten voor de vakantieopvang : speelpleinen, stages, kampen enz. zijn fiscaal aftrekbaar en in te brengen in je aangifte. Hiervoor ontvang je in het voorjaar een fiscaal attest van de vakantieopvang organisatie. Voor elk kind onder de 12 jaar kan je de kosten inbrengen.
Sommige ziekenfondsen en sociale diensten geven een tussenkomst voor Jeugdvakanties. Geef het vereiste document van het ziekenfonds of sociale dienst na afloop van de vakantie af aan het onthaal van Jeugdcultuur.

Openingsuren?

In de voormiddag starten de activiteiten om 9 uur tot 12 uur en in de namiddag om 13.30 tot 16.30 uur. Er is telkens opvang voorzien tussen 7.45 en 9 uur, tussen 12 en 13.30 uur voor het middageten en tussen 16.30 en 18.15 uur.

Niet vergeten!

Geen enkel kind mag het speelplein verlaten zonder de schriftelijke toestemming van de ouders. Alle kledingstukken, brooddozen en dergelijke dienen naamgetekend te zijn. Stoffelijke schade wordt niet vergoed. Ouders dienen de openingsuren te respecteren.
Wij vragen ook begrip voor de opgelegde leeftijdslimieten op sommige speelpleinen. Indien er zich een probleem voordoet, kan dit altijd met de dienst Jeugdcultuur besproken worden.

 

Meer info: T 050 630 800 / jeugd@knokke-heist.be

 

 

 

 

 

UITSTAPPEN SPEELPLEIN

ALLE SPEELPLEIN UITSTAPPEN VOOR 2020 ZIJN GEANNULEERD!

Op regelmatige basis gaat Het Speelplein op uitstap. Deze uitstappen zijn vrijblijvend. Inschrijven hiervoor kan met een toestemmingsformulier die je vooraf moet invullen en indienen. De formulieren kan je downloaden (zie onderstaande uitstappen) of bekomen in De Marge en het Cultuurcentrum.

Speelpleinuitstappen worden nadien gefactureerd en de aantal plaatsen zijn beperkt. Dus schrijf je tijdig in voor deze leuke uitstappen.

Meer info: jeugddienst De Marge - 050 630 800 - jeugd@knokke-heist.be

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKANTIEPLUS

Toffe, leuke, knotsgekke en leerrijke stages. Je hebt de keuze uit weekstages of kortstondige activiteiten en toppers! Allerlei stages en toppers voor zowel kleuters (vanaf 3 jaar) als voor jongeren tot 14 jaar. Per week kan je kiezen uit verschillende onderwerpen: tennis, voetbal, koken, rappen, dansen, je kan het zo gek niet bedenken of wij bieden het aan. De stages worden gegeven door professionele begeleiders.
Let op! Wegens de coronamaatregelingen kan je per week slechts deelnemen aan activiteiten van dezelfde bubbel.

Download hier de pdf van de JVB najaar 2020 (klik hier)

 

Praktisch

Elke schoolvakantiedag, niet in het weekend.
Vakantieplus vanaf 3 tot 14 jaar.

Duur

Voormiddagstages (VM) lopen stipt van 9 tot 12 uur.
Namiddagstages (NM) lopen stipt van 13.30 tot 16.30 uur.
Opgelet: sommige stages (toppers, volle dag stages, ...) hebben afwijkende uren.

Maaltijden

Als de kinderen een hele dag in één van de bubbels blijven, kunnen ze hun meegebrachte lunchpakket eten.

Opvang voor of na de stage
Door de coronamaatregelingen is er geen voor- en naopvang. Kinderen kunnen wel steeds een half uur voor de stage worden gebracht en/of maximum een half uur na de stage blijven.

Opvang

Wegens de coronamaatregelingen is er geen opvang mogelijk voor of na de stage.

Bij de speelpleinwerking kan je wel gebruik maken van de voor- en/of naopvang.

De begeleiders zijn steeds een half uur op voorhand aanwezig en blijven ook maximum tot een half uur na de stage.

Middag opvang moet je vooraf niet doorgeven. Elke morgen kan je doorgeven of uw kind al dan niet blijft eten.

Correcte werking bij betaling

Wanneer je inschrijft aan de balie van het Cultuurcentrum, vragen wij je, indien mogelijk, cash, via doe-bonnen of via bancontact te betalen. Schrijf je je kind telefonisch in of aan de balie van het Cultuurcentrum, kan er geopteerd worden om te betalen via overschrijving.
Opgelet! De stage moet betaald zijn 21 dagen voor aanvang van de stageweek. Wanneer er niet tijdig betaald is, vervalt de inschrijving!

Stages kunnen betaald worden via overschrijving op het
rekeningnummer: BE98 0961 3182 0593
Vermeld steeds de naam van het kind + de stagecode.

Kortingen in Vakantieplus

Vanaf 2de kind kan je genieten van € 3 korting per stage, als beide stages doorgaan tijdens dezelfde week.
Bill-korting = op vertoon van je Bill-kaart krijg je € 3 korting (geen cumulatie mogelijk met andere kortingen)

Tussenkomst ziekenfondsen en sociale diensten

Sommige ziekenfondsen en sociale diensten geven een tussenkomst voor Jeugdvakanties. Gelieve het document van het ziekenfonds of sociale dienst na afloop van de vakantie af te geven aan het onthaal van Jeugdcultuur.

Fiscale aftrekbaarheid

De kosten voor de vakantieopvang: speelpleinen, stages, kampen, enz. van het jaar lopend jaar zijn fiscaal aftrekbaar en in te brengen in de aangifte van het jaar erop. In het voorjaar zal je van ons een fiscaal attest ontvangen

Wat bij annulering?
Let op! Kosteloos annuleren kan tot 21 dagen voor de stageweek.

Om alles praktisch goed te organiseren:

  • Annuleren kan enkel schriftelijk of via mail.
  • Geef bij annulatie steeds je rekeningnummer door, zodat de terugbetaling vlot kan worden geregeld.
  • Als je ten laatste 21 dagen voor de stageweek annuleert, wordt de stage volledig terugbetaald.
  • Wie niet tijdig annuleert, krijgt de stage niet meer terugbetaald.
    Het is wel toegestaan om een vervanger door te geven.
  • Vergeet naast de stage niet de voorziene opvang te annuleren

Let op! Bij annulaties door ziekte of hospitalisatie zal de stage worden terugbetaald indien de afwezigheid correct en tijdig wordt gemeld en enkel op vertoon van een geldig doktersbriefje. De ziekte van je zoon of dochter moet gemeld worden voor aanvang van de stage of ten laatste op de eerste stagedag.

PRAKTISCH
--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Twee nieuwe hotspots voor Vakantieplus

Vakantieplus introduceert twee Vakantieplushotspots, namelijk MAAK en Het Anker. Vanuit deze locaties is
alles mogelijk. Er is ter plaatse opvang voorzien vanaf 7.45 uur en over de middag om te lunchen. ’s Avonds voorzien wij de verplaatsing naar Het Speelplein in dezelfde deelgemeente als de hotspot waardoor na-opvang mogelijk is tot 18.15 uur. Verder kan je van hieruit combinaties maken met andere stages die doorgaan in dezelfde hotspot of met Het Speelplein.

Voorbeeld: heb jij een kleuter die een knutselstage volgt en/of een zoon of dochter die een kookstage volgen in deelgemeente Knokke? En daarbij ook nog eens een tiener die wil sporten in De Stormmeeuw? Vanaf de zomervakantie van 2020 worden zij alle 3 bij aanvang van de stage verwacht in MAAK en hoef jij je niet meer te verplaatsen naar 3 locaties in de deelgemeente Knokke.

Externe locaties Vakantieplus
--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Sommige stages gaan door op externe locaties zoals o.a. sportcentrum Laguna, stadion De Taeye, Lakeside Paradise, Zwin Natuur Park, het boshuisje in het bosje van Heist of de volkstuintjes aan WZC Noordhinder. Voor vervoer naar en van de stage sta je zelf in. Je zoon of dochter kan er terecht van 8.30 uur tot 12 uur en/of van 13 uur tot 16.30 uur.

Combineer Vakantieplus met Het Speelplein
--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Jeugdvakanties Knokke-Heist maakt het mogelijk om je activiteiten gedurende de vakantie te combineren. Een hele dag Vakantieplus? Of halve dagen Vakantieplus aanvullen met Het Speelplein of liever een hele dag Het Speelplein? Dat kan!
Volg jij een stage in de hotspot van deelgemeente Knokke of deelgemeente Heist? Dan kan jij voor of na de
stage de combinatie maken met Het Speelplein in diezelfde deelgemeente waar je stage doorging (dus in De Marge of in De Korenbloem).

--> niet van toepassing tijdens de corona maatregelingen!

Beide organisaties stellen wij af op elkaar en wij verzorgen de verplaatsing tussen beide. Vanaf voorjaar 2021 is het dus mogelijk om ook de combinatie met Het Speelplein De Korenbloem te maken als je een stage volgt in hotspot Het Anker.

Voorbeeld: je zoon of dochter wil graag een leuke stage volgen in hotspot Het Anker in de namiddag, maar je kan hem of haar niet over de middag voeren en afhalen om 16.30 uur. Geen probleem want je zoon of dochter is namelijk vanaf 7.45 uur welkom in Het Speelplein De Korenbloem en wij voorzien over de middag vervoer naar hotspot Het Anker. Na de stage om 16.30 uur voorzien wij terug vervoer naar Het Speelplein De Korenbloem waar je jouw zoon of dochter kan oppikken tot 18.15 uur.

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN

Starten minstens een 4 tal weken vooraf in het Cultuurcentrum.

De dag vooraf (18 uur) is er mogelijkheid tot online inschrijven.
Voor een gedeelte van de beschikbare plaatsen kan je online inschrijven.

Na inschrijving ontvang je steeds een bevestigingsmail met in bijlage de informatiefiche. Online inschrijven = direct betalen!

Inschrijvingen via e-mail is niet mogelijk!

Je kan rechtstreeks naar de webshop gaan via deze link.

Inschrijven via balie of telefoon:
Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
T 050 630 430 / E cc.ticket@knokke-heist.be (via mail geen inschrijvingen mogelijk)
Ma-Vrij: 8.30 - 17.00 uur / Za: 10.00 - 17.00 uur

 

 

 

 

 

Externe partners

 

vakantie op maat

Na twee succesvolle edities, organiseert therapeutisch kinderdagverblijf 'Het Vlot' in samenwerking met de jeugddienst Knokke-Heist en Brick by Brick opnieuw een aangepaste vakantieopvang.Voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar uit Knokke-Heist, die omwille van een beperking of extra ondersteuningsnood niet terecht kunnen in de reguliere vakantieopvang.

Enkel werking tijdens de zomervakanties!

Locatie:
De Vrièrestraat 22, 8301 Knokke-Heist

Begeleiding en aanbod

Kinderen worden professioneel begeleid door begeleiders van Het Vlot. Er is dagelijks een gevarieerd aanbod van spel , activiteit en rust op maat van de groep en van elk kind individueel. Het kind wordt centraal geplaatst door zijn inbreng en noden mee te nemen in het aanbod.

Kostprijs?

Eerste of tweede week:
100 euro met warme maaltijd, 70 euro met eigen picknick.

Derde week:
60 euro met warme maaltijd, 42 euro met eigen picknick.

 

Info: Tineke Schreel — tineke.schreel@cdvo.be — T 050 53 05 20
Het Vlot — Heistlaan 123, 8300 Knokke-Heist

 

 

 

 

 

 

Brochures / downloads