Knokke-Heist bezoeken als toerist?

AGSO afvalbeheer

AGSO Knokke-Heist is opgericht bij het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2007 en wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

Hetzelfde besluit stelde ook de statuten van AGSO vast. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur keurde vervolgens de oprichting en de statuten van AGSO Knokke-Heist goed op 22 juni 2007.

Bij het gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2011 werden de statuten herzien om de exploitatie van nutsvoorzieningen zoals hernieuwbare energie, drinkwatervoorziening en afvalbeheer mogelijk te maken. De gewijzigde statuten werden op 5 mei 2011 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur goedgekeurd.

De eerste beheersovereenkomst werd samen met het ondernemingsplan 2007-2012 goedgekeurd bij het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2007 als gewijzigd bij besluit van 25 oktober 2007 en bij besluit raad van bestuur van AGSO KNOKKE-HEIST van 8 oktober 2007 als gewijzigd bij besluit van 27 november 2007. De beheersovereenkomst werd vervolgens met toepassing van artikel 235 §1 van het Gemeentedecreet op 8 januari 2007 neergelegd bij de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

AGSO Knokke-Heist werd door de gemeente Knokke-Heist opgericht met de bedoeling vastgoedtransacties en concrete stadsontwikkelingsprojecten uit te voeren. Het autonoom gemeentebedrijf Knokke-Heist kan dankzij haar bedrijfsmatige organisatie namelijk snel en soepel inspelen op marktontwikkelingen.

AGSO voert het grond- en pandenbeleid uit dat zich vooral richt op de realisatie van betaalbare woningen.

De afdeling Afvalbeheer staat in voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan van de gemeente Knokke-Heist.

Horizon Net en AGSO Knokke-Heist bundelen hun krachten. Vanaf nu gaan zij samen met jou voor minder afval en een beter milieu in onze gemeente. Doe mee!

 

 

Contacteer ons voor:

  • Vragen over het sorteren van jouw afval
  • Vragen over afvalrecyclage
  • Aankoop van vuilniszakken (restafval, PMD)
  • Meldingen van sluikstorten
  • Abonnement tuinafval (in gebruik vanaf 1/1/2017)
  • Vragen over het recyclagepark