Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Asbest

Omgaan met asbest

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) heeft over het thema asbest en vooral hoe ermee om te gaan een uitgebreide website voorzien:

https://ovam.be/omgaan-met-asbest

Ook de federale overheid wil, in samenwerking met Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

http://alertvoorasbest.be/

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de website van OVAM.

Wat is asbest en waarvoor werd het gebruikt?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit zeer kleine vezels. Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning, bijvoorbeeld in cementgolfplaten, dakleien, gevelleien of in bloembakken, als isolatie rond verwarmingsbuizen of als afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Asbestvezels kunnen splitsen in kleine en niet met het blote oog waarneembare vezels. Die kunnen in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Ze dringen dan zeer diep in de longen door en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals asbestose, mesothelioom en longkanker.

Wanneer kunnen asbestvezels vrijkomen?

Asbestvezels kunnen vrijkomen als ze niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden zijn, of als het materiaal in slechte staat verkeert. Ze kunnen ook vrij komen als asbesthoudend materiaal op de verkeerde manier verwijderd of verwerkt wordt.

Hechtgebonden of ongebonden asbest

Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen in te delen.

 • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal vb. asbestcement
 • Ongebonden asbest: de asbest zit min of meer los vb. asbestkoord
  • Het is vanzelfsprekend dat ongebonden asbest meer problemen oplevert dan hechtgebonden asbest.

Hoe asbest herkennen?

Met het blote oog valt asbest nooit met 100% zekerheid te identificeren. Foto’s en enkele korte beschrijvingen kunnen u al een eind op weg helpen om ze bij u thuis te herkennen. Als u twijfelt kan u nagaan van wanneer de toepassing dateert (asbestcement werd nog tot 1998 op de markt gebracht). Ook de fabrikant, verkoper of installateur kan u op weg helpen.

Ovam heeft ook video opgemaakt om asbest in en om het huis te herkennen: https://www.youtube.com/watch?v=zGJXNrVlMsI&feature=youtu.be.

Wat te doen als er asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen?

Algemeen mag asbesthoudend materiaal dat in goede toestand verkeert mag blijven zitten. Toch moet men waakzaam blijven, op termijn kan het materiaal beschadigt raken of verweren.

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is.

Indien de asbestcement nog in relatief goede staat is kan men, op voorwaarde dat men enkele voorzorgsmaatregelen neemt, zelf aan de slag. Indien het om ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement of om moeilijk te verwijderen toepassingen gaat zoekt u best gespecialiseerde hulp.

Asbest zelf verwijderen

Volgens de wetgeving is er geen gespecialiseerde firma nodig om asbesthoudend materiaal (zoals bijvoorbeeld golfplaten met asbest) te verwijderen. Ook als particulier mag u dit doen. Toch zijn er hier enkele voorwaarden aan verbonden; de belangrijkste staan hieronder vermeld (uitgebreide informatie op https://ovam.be/asbest-zelf-verwijderen):

 • De asbesthoudende materialen kunnen zelf worden verwijderd voor zover deze via eenvoudige handelingen (bvb. vlot losschroeven) kunnen worden weggenomen.
  • Het gaat om hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand.
  • Het gaat om hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand.
  • Het gaat om asbesthoudende koorden, dichtingen of pakkingen, remvoeringen en analoge materialen.
  • Instructievideo van OVAM hoe zelf asbesthoudende golfplaten te verwijderen: https://www.youtube.com/watch?v=Q2K1qk9LRnI&feature=youtu.be.
 • Bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal moet vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels verhinderd worden door de volgende maatregelen te nemen:
  • bevochtigen of fixeren van het materiaal;
  • de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap;
  • de materialen niet gooien;
  • de materialen niet breken;
  • de materialen opslaan in gesloten verpakking.
 • Bij de werkzaamheden mogen geen minderjarigen aanwezig zijn.
 • Trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. U vindt deze zaken bij de betere doe-het-zelf zaak of een gespecialiseerde bouwhandel.
 • Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines, boormachines, e.d.), hogewaterdrukreinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal, objecten of ondergronden bekleed met asbesthoudend materiaal of voor het verwijderen van asbest is verboden.

Als één bovenstaande voorwaarden niet nageleefd kan worden, dan dient de verwijdering te gebeuren door gespecialiseerde firma's (http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx).

Waar naartoe met asbestafval?

Het recyclagepark heeft voor asbestcement een afzonderlijke container.

Denk eraan dat asbestafval niet thuishoort in de container met bouw- en sloopafval.