Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Asbest

Omgaan met asbest

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) heeft over het thema asbest en vooral hoe ermee om te gaan een uitgebreide website voorzien.

Ook de federale overheid wil, in samenwerking met Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.