Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

 

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid
 • het e-loket van Knokke-Heist via de blauwe knop "Aanvraag op eigen naam" bovenaan deze pagina.

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen het attest voor hun cliënten aanvragen via de blauwe knop "aanvraag door derden" bovenaan deze pagina.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart.

 

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.