Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Omschrijving

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.
 

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Het rijbewijs kan aangevraagd worden vanaf 18 jaar en binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen.

Procedure

Je vraagt het Europees rijbewijs persoonlijk aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Het rijbewijs dat je zal ontvangen is een bankkaartmodel. De leveringstermijn bedraagt max. 4 werkdagen.

Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij die dienst ook een duplicaat aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat".

Bij  beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht een hernieuwing aan te vragen. Daarvoor moet je niet eerst naar de politie. Je kan je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Kom persoonlijk naar het gemeentehuis en breng volgende mee:

  • identiteitskaart
  • het voorlopig rijbewijs of te vernieuwen rijbewijs
  • 20 euro
  • Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs. Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan 1 nieuwe pasfoto mee.
  • eventueel het document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum
  • eventueel een geldig medisch attest
  • eventueel geldig militair rijbewijs
  • eventueel een geldig Europees of buitenlands rijbewijs

Bedrag

20 euro