Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Digitaal aanvragen uittreksels uit bevolkingsregister

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals: naam en voornamen, datum en plaats van geboorte, rijksregisternummer, de woonplaats, burgerlijke staat, beroep, nationaliteit, de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Knokke-Heist. 

Log in met je identiteitskaart om jouw uittreksel aan te vragen.

Als hoofdadvocaat, -notaris of -deurwaarder dient u eenmalig digitaal een toegangsaanvraag in te dienen via deze link.

Opgelet: wij raden aan om Firefox, Chromium of Edge te gebruiken.