Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Maak De Bij Blij

Knokke-Heist doet het zelf al jaren zonder pesticiden op het openbaar domein. Nu willen we nog een stap verder gaan en ook onze inwoners overtuigen om de tuin gifvrij te houden. Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden dan ook verboden in privé-tuinen.

INTRO

Beslissing gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2014 vliegen er tot 500.000 honingbijen als mini-drones rond in Knokke-Heist. Zij werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat wordt geleid door Beeodiversity.

Driemaal per jaar wordt stuifmeel uit hun bijenkasten in Knokke-Heist geanalyseerd op meer dan 500 parameters. Zo weten wij welk stuifmeel de bijen verzamelen, welke zware metalen ze meebrengen en welke pesticiden er gebruikt worden in onze gemeente. Het aantal en de soorten pesticiden die de bijen binnenbrengen variëren. In 2016 waren dat 13 soorten, in 2017 12 soorten, in 2018 7 soorten en in 2019 was er terug een stijging naar 10 soorten. Sommige zijn in geringe hoeveelheid, andere overschrijden ruimschoots de toegelaten norm en nog andere zijn helemaal verboden stoffen.

Het is onthutsend vast te stellen hoe vanzelfsprekend het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen nog steeds is voor veel mensen. Het gebruik is dusdanig ingeburgerd, dat zelden nagedacht wordt over de negatieve gevolgen ervan of over de alternatieven. Ze bedreigen ons leefmilieu en de gezondheid van elk van ons. Zes jaar wetenschappelijk onderzoek in onze gemeente maakt duidelijk dat we nog een stapje verder moeten gaan.

Verbod op pesticiden in privé-tuinen.

Het gemeentebestuur Knokke-Heist heeft bij opmaak van haar meerjarenplan 2020-2025 dan ook vastgelegd dat ze grote stappen wil zetten om de biodiversiteit sterk te verhogen. Dit wil ze doen door het pesticiden verbruik sterk te verminderen en zich verder in te zetten als bijenvriendelijke gemeente.

Via de gemeentelijke politieverordening is vanaf 1 januari 2021 het gebruik van pesticiden verboden, met uitzondering van de professionele land –en tuinbouw. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk met toestemming van de burgemeester.

TUINTIPS

Hoe onderhouden zonder pesticiden?

Volg de vier vuistregels:

Niet elke plant is onkruid.
Verhard zo weinig mogelijk.
Plant de juiste plant op de juiste plaats.
Gebruik alternatieven zoals vegen of borstelen.

Meer informatie vind je op onze webpagina over pesticiden. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten en mee te helpen aan een gezonder leefmilieu.

Of surf naar de website van Velt. Zij zetten een campagne op 'Doe het zonder' en je vindt er tips om pesticidevrije om te gaan in je keuken/thuis, tuin, stoep/terras of met dieren.

TUINAANNEMERS

Gecertificeerde tuinaannemers.

Momenteel volgen 25 tuinaannemers bij-les over het pesticidenverbod en ontvangen zij bij voltooiing een certificaat van het gemeentebestuur Knokke-Heist. Eens de lessenreeks voltooid is, vind je hier de lijst met de contactgegevens van de gecertificeerde tuinaannemers.

CAMPAGNE

Met de communicatiecampagne 'Pesticiden zijn geen bij-zaak' streeft Knokke-Heist om zijn inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers te sensibiliseren om de bij blij te maken.

Om de campagne te ondersteunen wordt tal van promotiemateriaal gemaakt. Die zijn beschikbaar in het stadhuis van Knokke-Heist of kan je hieronder online kan raadplegen.

Flyer 'Pesticiden zijn geen bij-zaak' NL
Flyer 'Pesticiden zijn geen bij-zaak' FR