Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kustvisie

Complex project kustvisie

Met het complex project kustvisie (www.kustvisie.be/) wil de Vlaamse overheid een lange-termijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen een zeespiegelstijging met 3 meter.

Het masterplan kustveiligheid uit 2011 (https://www.afdelingkust.be/nl/masterplan-kustveiligheid), dat volop in uitvoering is, verzekert onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050. Het masterplan kustveiligheid gaat uit van een gematigd scenario tot 2100 met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater.

Het complex project kustvisie kijkt verder. De centrale doelstelling is de kustbescherming tegen overstromingen na 2050 verder opdrijven. De Vlaamse overheid zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen daarvoor genomen moeten worden, boven op de maatregelen die al van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het masterplan kustveiligheid. Het complex project kustvisie gaat uit van een extreem scenario met een zeespiegelstijging met 300 cm tot 2100.

De centrale doestelling van het complex project kustvisie is de kust beter beveiligen. Dat zal gebeuren met aandacht voor de bestaande activiteiten en functies, zowel aan landzijde als op zee. Oplossingen om de kustbescherming te verhogen, zullen het ruimtegebruik beïnvloeden, maar ze bieden ook kansen voor win-winsituaties voor zowel economische functies (recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw, visserij …) als natuur en milieu.

In de toekomst zullen er nieuwe inzichten ontstaan over de klimaatverandering (http://www.kustvisie.be/Complex-Project-Kustvisie-klimaat-overzichtspagina) en het effect ervan op onze kust. Aangezien het tempo van de zeespiegelstijging onduidelijk is, moeten oplossingen kunnen evolueren met de zeespiegelstijging, of gaandeweg uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen van het complex project kustvisie moeten dus flexibel zijn, zodat ze niet continu aangepast hoeven te worden aan die ontwikkelingen. Elke maatregel moet ook robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen extreme klimaatveranderingen.

Hoe het complex project kustvisie zal verlopen, verneemt u via http://www.kustvisie.be/hoe-verloopt-het-Complex-Project-Kustvisie.

beschermingsstrategieen nieuwe figuur 20180104.jpg

 

Marien ruimtelijk plan

In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats, denk maar aan groene energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee.

Het eerste marien ruimtelijk plan werd, in opdracht van de Minister van Noordzee, door de dienst Marien Milieu opgesteld voor de periode 2014-2020 (https://www.health.belgium.be/nl/marien-ruimtelijk-plan-2014-2020-inhoud-en-uitvoering). België was daarmee pionier in Europa en zelfs in de wereld. Het plan loopt steeds over een periode van zes jaar. Voor de nieuwe cyclus (2020-2026) trad in werking op 20 maart 2020.

Het marien ruimtelijk plan kan geraadpleegd worden via https://www.health.belgium.be/nl/milieu/zeeen-oceanen-en-antarctica/noordzee-en-oceanen/mariene-ruimtelijke-planning.