Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vermijd overlast door meeuwen en doe beroep op het meeuwenteam

Binnenkort gaat het broedseizoen van de meeuwen terug van start. Tijdens de lente- en zomermaanden zullen ze ook in Knokke-Heist voor gezinsuitbreiding zorgen. Meeuwen zijn beschermd en horen thuis aan de kust, maar niet iedereen in onze stad is meeuwenliefhebber. Voor de een zijn het sierlijke kustacrobaten, voor de ander brutale lastposten. Tijdens de broedtijd komt er dan ook jaarlijks een aantal overlastklachten binnen: meestal over lawaaihinder in de vroege uurtjes, bevuiling door uitwerpselen, opengepikte vuilniszakken en (schijn)aanvallen. 

Wat kan jij als inwoner doen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken? 

  • Eerder al overlast ervaren van broedende meeuwen? Door een net te spannen, wordt het voor de meeuwen onmogelijk om een nest te maken op jouw dak.  
  • Netten zijn zowat het meest effectieve middel om eventuele broedplaatsen ontoegankelijk te maken. Daarnaast kunnen op strategische locaties ook wel pinnen geplaatst worden. Zorg er dan wel voor dat ze correct aangebracht worden. 
  • Audiovisuele middelen (bewegende voorwerpen, geluiden,…) kunnen weliswaar een tijdelijk afschrikkend effect hebben, maar zijn niet dé oplossing. Er treedt snel gewenning op. De kunst is om middelen frequent af te wisselen en vaak genoeg van plaats te wisselen.  
  • Betreed (indien mogelijk) regelmatig je dak tijdens de maand april en verwijder potentieel nestmateriaal zoals takken, mos en bladeren. Door je frequent op het dak te laten zien, geef je de meeuwen het idee dat de plek ‘onveilig’ is om te broeden.  
  • Surf voor meer nuttige tips naar www.meeuwenindestad.be of www.knokke-heist.be/milieu-natuur-en-landbouw/dieren/meeuwen 

Voor algemene vragen ivm meeuwen kun je terecht bij het VOC Oostende (T 059 80 67 66) 

Doe beroep op het meeuwenteam 

Ervaar je toch hinder door nestvorming op jouw dak? Doe dan beroep op het meeuwenteam. Sinds dit jaar werkt Knokke-Heist namelijk samen met het meeuwenteam van het Vogelopvangcentrum Oostende. 
Dien je aanvraag in via www.knokke-heist.be/melding-meeuwenoverlast  
Het meeuwenteam zal jou contacteren om langs te komen, tips te geven of te zoeken naar een oplossing op maat. Je kan het meeuwenteam ook bereiken per mail via meeuwenteam@vogelbescherming.be  

Omdat alle meeuwensoorten beschermd zijn, is het verboden om als burger zelf nesten weg te nemen, eieren te vernietigen of de dieren te verjagen. Eens er jongen in het nest aanwezig zijn, kan/mag er niet meer tussengekomen worden. 

Met noodlijdende dieren (ziek of gekwetst) kan je terecht in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende). Neem contact op met de brandweer (112) die de meeuw in nood komt redden. Via vrijwilligers wordt het dier dan naar het VOC gebracht.  Let wel, een nestjong dat vliegpogingen onderneemt, is niet noodzakelijk noodlijdend.     

Tot slot pleiten we ervoor voor om zoveel mogelijk te genieten van de aanwezigheid van de meeuwen als belangrijk onderdeel van onze unieke stadsbiodiversiteit. Meeuwen zijn immers onlosmakelijk verbonden met de kust! 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter