Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Burgerrechtelijke objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Bepaalde categorieën van publieke instellingen zijn volgens de Wet van 30 juli 1979 verplicht een verzekering ‘Burgerrechtelijke objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing’ af te sluiten.

Wat ?

Deze verzekering is er voor bezoekers en toevallige passanten die gewond kunnen raken door brand en ontploffing. Deze verzekering is geen gewone brandverzekering. Een brandverzekering dekt namelijk enkel schade aan roerende en onroerende goederen. In tegenstelling tot een gewone brandverzekering, moet er voor de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing ook geen fout bewezen worden.

Belangrijk !

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst dient de verzekeringsonderneming aan de verzekeringsnemer een attest af te leveren. Een duplicaat van het verzekeringsattest dient te worden toegestuurd aan de burgemeester.

Dit kan via mail naar ondernemen@knokke-heist.be

Dit kan ook via brief naar:

Gemeentebestuur Knokke-Heist
Dienst Secretarie
A. Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist

Let op: Indien de inrichting deze verzekeringspolis niet afsluit, kan de burgemeester de voorlopige sluiting bevelen.

Wie ?

Lijst van de inrichtingen die, volgens de Wet van 30 juli 1979, onder de toepassing vallen van de aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing:
1° de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;
2° de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt;
3° de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen;
4° de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben;
5° de jeugdherbergen;
6° de artistieke cabarets en de circussen;
7° de bioscopen en theaters;
8° de casino's;
9° de culturele centra;
10° de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties;
11° de sportzalen;
12° de schietstands;
13° de stadions;
14° de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen;
15° de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt;
16° de opblaasbare structuren;
17° de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m2;
18° de pretparken;
19° de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen;
20° de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden;
21° de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
22° de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt;
23° de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens;
24° de gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt;
25° de gebouwen van de hoven en rechtbanken.

Meer info?