Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Rustdagen en sluitingsuren in Knokke-Heist

Knokke-Heist uitzondering op de regel door erkenning als badstad.

Omschrijving

Gemeenten of bepaalde delen van de gemeenten die als toeristisch centrum erkend zijn, mogen, net als badplaatsen, onder bepaalde voorwaarden afwijken van de wetgevingen die sluitingsuren, een wekelijkse rustdag en verplichte zondagsrust oplegt aan de kleinhandel.

Voorwaarden

Voor de erkenning als badplaats zijn twee wetgevingen van toepassing.

  • In een gemeente die erkend is in het kader van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
    • gelden geen sluitingsuren
    • en hoeven de handelszaken de wekelijkse rustdag niet te respecteren.
    • enkel nachtwinkels moeten zich houden aan de verplichte openingsuren van max. 18 uur tot 7 uur.
  • In een gemeente die erkend is als badplaats mogen de werknemers op zondag werken. Op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar. Meer info over tewerkstelling op zondag volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 en het KB van 9 mei 2007 vind je hier.

 

Procedure

Badplaatsen liggen vast bij wet, een erkenning als toeristisch centrum moet een ministriële procedure doorlopen (let wel: dit gaat enkel over de wet op de openingsuren) en is beperkt in tijd.

 

Tewerkstelling personeel op zondag

In de kleinhandelszaken en kapsalons, gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, mogen de werknemers op zondag worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar (art.14, §2 van de Arbeidswet).

Wettekst

Openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening:

      - 16 juni 2009 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006

      - Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

·       Arbeidswetgeving: 9 mei 2007 - Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra.

Meer info?