Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraag, overdracht en opzeggen van een standplaats voor een strandcabine

Omschrijving

Voor het plaatsen van een strandcabine hebt u een vergunning nodig.

Een standplaats opzeggen kan via het opzegformulier.

Een standplaats strandcabine kan overgedragen worden aan descendenten via het overdrachtsformulier.

Een onderlinge wissel tussen 2 vergunninghouders kan via bijgaand formulier.

Wettekst

Hou rekening met het reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2018.

Aanvraag standplaats

Voor het plaatsen van een strandcabine hebt u een vergunning nodig.

Gezien er sinds corona geen opzeggingen meer zijn en er ook een enorme wachtlijst is, kan er geen perspectief meer gegeven worden wat betreft de duurtijd tot het bekomen van een standplaats.

Vandaar dat het college beslist heeft om geen extra aanvragen meer toe te voegen aan de huidige wachtlijst en vanaf 2023 een wachtlijst stop door te voeren.

Als de wachtlijst terug wordt geactiveerd, zal u dit hier terugvinden.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de dienst Ondernemen & Strand via het nummer 050 63 01 00 of stuur een mail naar strand@knokke-heist.be.

Opzegging standplaats

Een standplaats opzeggen kan via het opzegformulier.

Overdracht standplaats

Een standplaats strandcabine kan overgedragen worden aan descendenten via het overdrachtsformulier.

Onderlinge wissel standplaats

Een onderlinge wissel tussen 2 vergunninghouders kan via bijgaand formulier.

Huren van een strandcabine

Voor het huren van een strandcabine kan je je informeren bij de stranduitbaters.

Andere vormen van verhuur zijn bij reglement verboden.

Meer info?

Strand & Dijk