Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

PFAS-vervuiling

Over PFAS

Wilt u meer weten over PFAS en de impact dat ze kunnen hebben op mensen en dier? Of bent u op zoek naar meer wetenschappelijke achtergrond? Op deze pagina over PFAS leest u er alles over.

Stand van zaken over het PFAS-onderzoek vindt u in volgende rapporten:

De verontrustendste locaties zijn de bedrijven waar PFAS worden en werden geproduceerd en gebruikt en brandweerterreinen en de sites van industriële branden waar in het verleden blusmiddelen werden gebruikt die PFAS bevatten.

De OVAM doet bodemonderzoeken op 40 à 50 risicolocaties in Vlaanderen. Deze gebieden krijgen prioriteit: woon- en drinkwatergebieden rond terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geblust met fluorhoudend blusschuim.

No regret-maatregelen Brandweerstraat

In een zone van 100m rond de brandweerkazerne

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Goede hygiëne toepassen:
 • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

In een zone van 500m rond de brandweerkazerne

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Afgebakende zones PFAS in Knokke-Heist

Afgebakende zones in Knokke-Heist

In de gemeente zijn er 2 afgebakende zones, waar door PFAS-verontreiniging onderstaande no regret-maatregelen gelden.

 • Brandweerstraat 1-7 in Knokke
 • terrein van Auto’s Lierman, Westkapellestraat 400

Verkennend bodemonderzoek

Sinds 03/03/2022 werd de brandweerkazerne van Knokke-Heist (Brandweerstraat) toegevoegd aan de lijst van brandweeroefenterreinen met de hoogste prioriteit. Dit is gebeurd op basis van een verkennend bodemonderzoek. Uit de eerste analyses blijkt dat er verhoogde PFAS-waarden zijn vastgesteld in de bodem.

Hierdoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen

Eventuele blootstelling aan PFAS leidt niet onmiddellijk tot gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Daarom worden er voorzorgsmaatregelen (zogenaamde no regret-maatregelen) geadviseerd aan de omwonenden om de blootstelling zo veel mogelijk te beperken. Deze gelden voor iedereen, in het bijzonder kwetsbare groepen (ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven).

Verdere opvolging PFAS-onderzoek

De exacte resultaten (bijv. concentraties) van dit verkennend bodemonderzoek zijn momenteel (03/03/2022) nog niet gekend bij de gemeente Knokke-Heist.

Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) beoordelen de meetresultaten om voor elke individuele brandweersite eventueel de maatregelen aan te passen, afhankelijk van de lokale situatie. Daarover wordt dan zo snel mogelijk met de lokale besturen en de buurtbewoners gecommuniceerd.

Belangrijk om weten is ook dat ieder dossier een minimale doorlooptijd nodig heeft om een kwalitatieve analyse te waarborgen. Houd rekening met een termijn van minstens 3 maanden vanaf de rapportage aan de OVAM tot en met de communicatie van eventuele adviezen. Wanneer sites aan de lijst worden toegevoegd, start de beginfase van die procedure.

Ondertussen lopen het onderzoek en de evaluatie natuurlijk verder. Volledige informatie en uitgewerkte adviezen kunnen pas gegeven worden wanneer de hele procedure is doorlopen. Pas op dat moment kan over de inhoud van de dossiers gecommuniceerd worden. In afwachting blijven de no regret-maatregelen op alle locaties gelden, tot AZG duidelijk bepaalt en communiceert dat ze aangepast moeten worden of niet meer van toepassing zijn.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie(s) en in de ruime omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan AZG de maatregelen aanpassen.

No regret-maatregelen Westkapellestraat

In een zone van 100 m rond de site:

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
 • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Algemene bevolking:
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Meer info?