Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bodem

De Grote Grondvraag

Wat is De Grote Grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Het doel is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werken en ontspannen.

Op de website vult u uw adres in en ziet u meteen, aan de hand van beschikbare informatie van de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat u moet doen om de grond terug gezond te maken.

Waarom de Grote Grondvraag?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven.

Wilt u ook dat uw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? En dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond!

En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen alle risicogronden opsporen en terug gezond maken.

Bodemattest

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk.

Bodemonderzoek en -sanering

In een oriënterend bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit op een perceel onderzocht. De bodemsaneringsdeskundige neemt in de eerste plaats bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones. Dat zijn bijvoorbeeld opslagtanks en productiezones. Hij neemt ook stalen in de niet-risicozones. Zo krijgt hij een beeld van het volledige perceel.

Als blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is, volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Daarin wordt de verontreiniging driedimensionaal in kaart gebracht en wordt nagegaan of sanering noodzakelijk i.?

Uittreksel stedenbouwkundige inlichtingen

Bij het opvragen van een uittreksel stedenbouwkundige inlichtingen (stedenbouwkundig-uittreksel) wordt er verwezen naar vlarebo-activiteiten. Indien erbij opmerkingen enkel een koppelteken wordt vermeld, dan zijn er geen vlarebo-activiteiten geregistreerd. Indien er in plaats van het koppelteken een rubrieknummer staat, dan is er wel een vlarebo-activiteit aanwezig.

Bepaalde uittreksel verwijzen naar een olietransformator. Dit gaat meestal over meergezinswoningen. Een olietransformator is niet opgenomen in de lijst van Vlarebo-activiteiten. Op het perceel (normaliter in het gebouw) staat er ergens in het gebouw een cabine, geïnstalleerd door Imewo/Fluvius (voorheen Eandis). Die cabine bevat een olietransformator, die ervoor zorgt dat er in het gebouw (of in het gebouwenblok) voldoende elektriciteit aanwezig is voor alle appartementen. Net zoals de oplader (een kleine transformator) van je smartphone warmt een olietransformator ook op. De olie in die transformator, die dus een pak groter is dan je oplader, zorgt voor isolatie en warmteafvoer.

Mazouttank buiten gebruik stellen

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak voor vee.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Meer info?