Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bodem

De Grote Grondvraag

Wat is De Grote Grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Het doel is om tegen 2036 (https://www.ovam.be/2036) een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werken en ontspannen.

Op de website https://www.degrotegrondvraag.be/ vult u uw adres in en ziet u meteen, aan de hand van beschikbare informatie van de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat u moet doen om de grond terug gezond te maken.

Waarom de Grote Grondvraag?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen een pak verontreinigde gronden (https://www.ovam.be/2036). Die hebben een niet te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven.

Wilt u ook dat uw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? En dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond!

En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen alle risicogronden opsporen en terug gezond maken.

Informatie over de Grote Grondvraag

 

Bodemattest

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk.

Een bodemattest vraagt u aan bij OVAM: https://www.ovam.be/bodemattest.

 

Bodemonderzoek en -sanering

In een oriënterend bodemonderzoek (OBO, https://www.ovam.be/obo) wordt de bodemkwaliteit op een perceel onderzocht. De bodemsaneringsdeskundige neemt in de eerste plaats bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones. Dat zijn bijvoorbeeld opslagtanks en productiezones. Hij neemt ook stalen in de niet-risicozones. Zo krijgt hij een beeld van het volledige perceel.

Als blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is, volgt een beschrijvend bodemonderzoek (BBO, https://www.ovam.be/wat-bbo). Daarin wordt de verontreiniging driedimensionaal in kaart gebracht en wordt nagegaan of sanering noodzakelijk is (https://www.ovam.be/wat-bsp).

 

OVAM

De OVAM (Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij) is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren. We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.