Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rijbewijs

Omschrijving

Als je slaagt voor het rijexamen, kan je je rijbewijs aanvragen.

Met je Belgisch rijbewijs (Europees model) kan je rijden in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER)  (1) en in de landen buiten de EER die het rijbewijs erkennen. Welke dit zijn kan je, indien nodig, opvragen bij de dienst Burgerzaken.

Het rijbewijs dat je zal ontvangen is een bankkaartmodel. De leveringstermijn bedraagt max. 4 werkdagen.

(1) De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Voorwaarden

Het rijbewijs kan aangevraagd worden vanaf 18 jaar en binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen.

Procedure

Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij die dienst ook een duplicaat aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat".

Bij  beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht een hernieuwing aan te vragen. Daarvoor moet je niet eerst naar de politie. Je kan je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • formulier 'Aanvraag om een rijbewijs', volledig ingevuld en ondertekend
  • het voorlopig rijbewijs of te vernieuwen rijbewijs
  • 20 euro
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan 1 nieuwe pasfoto mee.
  • eventueel een geldig medisch attest
  • eventueel geldig militair rijbewijs
  • eventueel een geldig Europees of buitenlands rijbewijs

Bedrag

20 euro