Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voorlopig rijbewijs

Omschrijving

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met jouw voorlopig rijbewijs.

 

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider: dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • voorlopig rijbewijs model 12: dit is 12 maanden geldig. Het kan slechts eenmalig worden aangevraagd wanneer jouw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 is vervallen en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

 

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag jouw voorlopig rijbewijs aan bij jouw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met een recente pasfoto en jouw identiteitskaart.

 

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om jouw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

 

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rijinstructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Jouw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor jouw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar jouw gemeentebestuur als je een tweede begeleider wil laten registreren of van begeleider wil veranderen.
   

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraagt je jouw voorlopig rijbewijs aan bij jouw gemeentebestuur. Neem ook jouw identiteitskaart en een recente pasfoto mee.

 

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
   • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
   • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
   • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Model 12: je hebt een vervallen model 18 of 36 en hebt dit model nog nooit aangevraagd. Na het vervallen van je vorig voorlopig rijbewijs heb je 6 uur rijles gevolgd in een erkende rijschool en je kan dit bewijzen met een getuigschrift.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meebrengen

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het model 12: breng je vervallen voorlopig rijbewijs mee en het getuigschrift van de rijschool die bewijst dat je 6 uur rijles gevolgd hebt.
 • Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs.
  Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

20,00 euro