Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voorlopig rijbewijs

Omschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

 

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • voorlopig rijbewijs model 12. Dit is 12 maanden geldig. Het kan slechts eenmalig worden aangevraagd wanneer jouw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 is vervallen en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

 

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kan je zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Model 12: je hebt een vervallen model 18 of 36 en hebt dit model nog nooit aangevraagd. Na het vervallen van je vorig voorlopig rijbewijs heb je 6 uur rijles gevolgd in een erkende rijschool en je kan dit bewijzen met een getuigschrift.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meebrengen

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider heb je (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Als je kiest voor het model 12: breng je vervallen voorlopig rijbewijs mee en het getuigschrift van de rijschool die bewijst dat je 6 uur rijles gevolgd hebt.
 • Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

20,00 euro