Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanvraag, overdracht en opzeggen van een standplaats voor een strandcabine

Omschrijving

Voor het plaatsen van een strandcabine hebt u een vergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen via de gemeente.

Wie een standplaats voor een strandcabine op het strand wenst kan hiervoor een aanvraag doen bij het gemeentebestuur.

U kan een aanvraag doen door het online aanvraagformulier in te vullen.

De standplaats van een strandcabine kan overgedragen worden aan een natuurlijk persoon. Deze persoon moet op het moment van de aanvraag op hetzelfde officiële adres wonen als het uwe of met u verwant zijn tot in de tweede graad (uw ouders, broers of zussen, kinderen, kleinkinderen)

Wanneer u de standplaats voor een strandcabine wenst te annuleren kan u een formulier invullen. De annulatie zal pas ingaan als u het strandcabinenummer terug bezorgd heeft aan de dienst Strand & Concessies.

Wettekst

Hou rekening met het reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 februari 2013.