Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Straatanimatie en straatmuzikanten

Omschrijving

Straatmuzikanten hebben een vergunning nodig als op straat muziek willen spelen. Bovendien mogen straatmuzikanten niet eender waar op straat spelen.

Voorwaarden

  • Een optreden op een bepaalde plaats mag nooit langer dan één uur duren en een standplaats mag nooit meer dan één keer per halve dag ingenomen worden.
  • Er mag nooit muziek gespeeld worden voor 10 uur 's ochtends en na 22 uur 's avonds.
  • Muziek mag nooit elecktrisch versterkt worden.
  • Het optreden mag nooit storend zijn voor de omstanders, het publiek mag niet lastig gevallen worden en de vrije doorgang voor rijwielen en voetgangers dient altijd behouden te blijven.
  • Er mag op geen enkele manier om geld gevraagd worden, een gitaarkist of een bakje op de grond is wel toegestaan.
  • Deze vergunning is strikt persoonlijk en moet op vraag van de politie en/of andere bevoegde personen kunnen vertoond worden.
  • De vergunning is maximum 6 maand geldig.
  • Indien de voorwaarden niet nageleefd worden zal het gemeentebestuur de vergunning intrekken.

Procedure

De vergunning kan aangevraagd worden aan het onthaal van het cultuurcentrum en de toerismekantoren

Na drie dagen is de vergunning klaar.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Telefoonnummer